Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny - badania

Udział w projektach badawczych:

 

Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich / Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte, Herder-Institut, Marburg

Tezaurus dziedzictwa kulturowego. Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictw kulturowego, Instytut Historii Sztuki UWr

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania