Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Inez Okulska - życiorys

Nazwisko

Okulska

Imię / Imiona

Inez

Studia wyższe

Rok ukończenia

2010

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział

Filologii Polskiej i Klasycznej

Kierunek

Filologia polska

Tytuł pracy magisterskiej

Polish members only? O (nie)przekładalności poezji Andrzeja Sosnowskiego

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2015

Nazwa jednostki nadającej stopień      

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Dziedzina naukowa

Literaturoznawstwo

Dyscyplina naukowa

Przekładoznawstwo

Tytuł rozprawy doktorskiej                        

Tłumacz wobec Innego – tropy i sygnatury

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania