Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Inez Okulska - publikacje

Karl Dedecius – Autorität als auktoriales Attribut des Übersetzers,  „OderÜbersetzen“ 2015, nr 5

Nieważne, kto urodzi, ważne, kto wychowa – pod pozorem autora, pod pozorem tłumacza, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, pod red. A. Kwiatkowskiej, L. Marzec i J. Wójcik, Kraków 2015, w druku

Poetyka przekładu, „OderÜbersetzen“ 2015, nr 5 (w druku)

Przekład – wojna – koń trojański, w: Przekład – kolonizacja czy szansa? Pod red. P. Fasta, Seria „Studia o przekładzie” Wydawnictwo Śląska, Katowice 2013, s. 93-104

Bohdan Zadura – poeta marki tłumacz, w: W wierszu i między wierszami. Szkice o twórczości Bohdana Zadury, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2013

Z „pomiędzy” Heaneya – Jarniewicz, „Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria Literaturoznawcza 2012, nr 19, s. 317-326

„I kto tu (oprócz mnie) ściemnia? – Dycki w rękach tłumaczki”, w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego”, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2012, s. 150-158

Polski Ashbery w Ameryce?, „Przekładaniec” 2012, nr 1

W wolnym przekładzie „kolaż”, „Literatura na Świecie” 2012, nr 3/4

Autor podwojony, oryginał podwojony. Włoskie przygody Edwarda Balcerzana i Bogusławy Latawiec, „OderÜbersetzen“ 2012, nr 3.

Pismo i głos. Świetlickiego media gorące i zimne, w: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2011, s. 124-132

Benn na pięć głosów, "Literatura na Świecie" 2011, nr 9/10

Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie, „Kwartalnik Jezykoznawczy” 2011, nr 1, ISSN 2081-544

Miłość, fetysz i spotkanie języków. W związku z Ronaldem Firbankiem, w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego, WBPiCAK, Poznań 2010, s. 168-177

Piękni trzydziestoletni dostają zadyszki, „Dwutygodnik” 2014, nr 142, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5433-piekni-trzydziestoletni-dostaja-zadyszki.html

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania