Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Kontakt

A Chylewska-Toelle 3 ©Alexandra Chylewska-Tölle

Prof. UAM dr hab.

Aleksandra Chylewska-Tölle

 

CP 117

Tel.: (0048) 95 7592433

E-mail: alechy@amu.edu.pl

Chylewska-Toelle@europa-uni.de

vita publikacje badania dyscypliny naukowe