Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Inez Okulska - dyscypliny naukowe

Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:


  • badania nad przekładem (teoria i krytyka przekładu literackiego),
  • polsko-niemieckie stosunki literackie,
  • najnowsza literatura polska,
  • związki humanistyki z technologią,
  • retoryka i komunikacja w nowych mediach.

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania