Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Inez Okulska - badania

Udział w projektach badawczych:

2012-2015

Kierownictwo projektu ETIUDA 1 pt. „Tłumacz wobec Innego – tropy i sygnatury”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, na realizację projektu rozprawy doktorskiej, którego część stanowił czteromiesięczny staż naukowy w Department of Comparative Literature na Harvard University, Cambridge, USA.

 

2010-2014

Współpraca naukowa w ramach projektu Translation Studies – Dedecius Archiv, finansowanego z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy Naukowej, o numerze 2009-034-10-1, kierowanego przez prof. dr hab. Bożenę Chołuj przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina Frankfurt (Oder)

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania