Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Aleksandra Ibragimow - życiorys

Nazwisko

Ibragimow

Imię / Imiona

Aleksandra

Studia wyższe

Rok ukończenia

2007, 2008 (studia magisterskie)

Uczelnia

UAM Poznań

Wydział

-Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

-Wydział Biologii

Kierunek

Studia licencjackie ochrona środowiska (2002 – 2006)

Studia jednolite magisterskie gospodarka przestrzenna, specjalność: rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (2003 – 2007)

Studia magisterskie ochrona środowiska, specjalność chemia środowiska (2006 – 2008)

Tytuł pracy magisterskiej

na kierunku gospodarka przestrzenna:Rewitalizacja kwartału zabudowy mieszkaniowej ograniczonego ulicami Plac Wolności, Podchorążych i Reja w Słubicach

na kierunku ochrona środowiska:Ocena jakości wód rzeki Odry i Warty na podstawie wskaźników fizyczno – chemicznych i okrzemkowych

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2012

Nazwa jednostki nadającej stopień

UAM Poznań

Dziedzina naukowa

Nauki o ziemi

Dyscyplina naukowa

Geografia

Tytuł rozprawy doktorskiej

Mobilność metali ciężkich w osadach fluwialnych teras zalewowych Odry na odcinku pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej a ujściem Warty

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania