Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Aleksandra Ibragimow - publikacje

Publikacje w czasopismach recenzowanych

17. Ibragimow A., 2016. Problematyka transgranicznego zarządzania wodami – studium przypadku Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO). [W:] A. Chylewska-Tölle, A. Tölle (red.), Po obu stronach Odry. Europejskie, narodowe i regionalne aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Księga Jubileuszowa Profesora zw. dr hab. dr h.c. Andrzeja Jana Szwarca // Auf beiden Seiten der Oder. Europäische, nationale und regionale Aspekte der deutsch-polnischen Nachbarschaft. Festschrift für Professor Dr. habil. Dr. h.c. Andrzej Jan Szwarc, Berlin: Logos Verlag 2016, s. 205-219.

16. Ibragimow A., 2015. Pamięć, integracja i dziedzictwo kulturowe – studium przypadku na przykładzie granicznego odcinka rzeki Odry, w: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia, red.  T. Nodzyński, M. Tureczek, Zielona Góra 2015, s. 283-292.

15. Ibragimow A., Albrecht M., 2015. Neue/Alte Herausforderungen für die grenzübergreifende deutsch-polnische Zusammenarbeit, seit Polens Schengen-Beitritt: Słubice und Frankfurt (Oder). Europa Regional, Zeitschrift des Leibniz/Institutes für Länderkund, 1/2015, 33-45.

14. Ibragimow A., Walna B., Siepak M., 2013. Physico-chemical parameters determining the variability of actually and potentially available forms of trace metals in fluvial sediments  
of the Middle Odra River. Archives of Environmental Protection, 39(2), 3-16.

13. Ibragimow A., Walna B., Siepak M., 2013. Effects of flooding on the contamination 
of floodplain sediments with available fractions of trace metals (Western Poland). Polish Journal of Environmental Studies, 22(1), 131-140.

12. Walna B., Spychalski W., Ibragimow A., 2010. Fractionation of iron and manganese 
in the horizons of a nutrient-poor forest soil profile using the sequential extraction method. Polish Journal of Environmental Studies., 19(5), 1029 – 1037.

11. Ibragimow A., Głosińska G., Siepak M., Walna B., 2010. Heavy metals in fluvial sediments of the Odra River flood plains – introductory research. Questiones Geographiceae, 29(1), 
37 – 47.

10. Kokociński M., Szczuciński W., Zgrundo A., Ibragimow A., 2009. Diatom assemblages in 26 December 2004 tsunami deposits from coastal zone of Thailand as sediment provenance indicators. Polish Journal of Environmental Studies., 18(1), 93-101.

 

Publikacje w czasopismach specjalistycznych

9. Ibragimow A., Walna B., 2012. The variability of trace metals concentrations in fluvial sediments of the Middle Odra River after the flood in 2010. Ekologia i Technika, 4(119), 227-237.

8. Ibragimow A., Walna B., 2012. Zanieczyszczenie metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry. Cz. I. Laboratorium Przegląd Ogólnopolski, 7-8(2012), 75-78.

7. Ibragimow A., Walna B., Szymura P., Malinowska-Limanówka M., 2012. Zanieczyszczenie metalami śladowymi osadów powodziowych w 2010 roku na środkowym odcinku rzeki Odry. Cz. II. Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 9-10(2012), 94-97.

6. Ibragimow A., Walna B., Głosińska G., Kurzyca I., 2011. Zmienność składu chemicznego opadów i osadów atmosferycznych na obszarach o różnej antropopresji (zachodnia Polska). [In:] Biblioteka Monitoringu Środowiska. Tom XXVIII. Kostrzewski A. (red.). Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze, Biała Góra, 85-94.

5. Ibragimow A., Walna B., Malinowska-Limanówka M., 2011. Środowiskowe skutki powodzi w 2010 r. w aspekcie zanieczyszczenia osadów fluwialnych metalami śladowymi. [In:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii WNGiG, Biernacka J., Kijowska J. (red.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 27-38.

4.    Ibragimow A., Głosińska G., Siepak M., Walna B., 2010. Wstępne badania zanieczyszczenia metalami osadów równin zalewowych Doliny Środkowej Odry. 
Prace i Studia Geograficzne, T. 44, 233 – 247.

 

Pozostałe publikacje

3. Ibragimow A., Karbowiak W., Majchrzak B., Nikodem R., 2010. Chemical composition of precipitation and atmospheric deposits in the town Slubice (western Poland) – A report. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Gospodarowanie Przestrzenią 
w Aspekcie Środowiskowym, Społecznym i Prawnym 20 -22 maja 2010 Collegium Polonicum w Słubicach. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Poznań, 123-132.

2. Głosińska E., Ibragimow A., 2010. Legal acts controlling spatial management 
in the floodplains areas in Poland. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Gospodarowanie  Przestrzenią w Aspekcie Środowiskowym, Społecznym i Prawnym 
20 -22 maja 2010 Collegium Polonicum w Słubicach. Wydawnictwo Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 7-17.

1.    Ibragimow A., Karbowiak W., Majchrzak B., Nikodem B.R., Okonkowski P., Tomczyk B., Wójtowicz P., Walna B., Siepak M., 2009. Zróżnicowanie składu chemicznego opadów atmosferycznych na obszarze miasta Słubice. [In:] Wiatkowski M. (red.) Studenckie spotkanie odrzańskie w aspekcie woda – człowiek – środowisko. Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo – Techniczny, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Opole, 74 – 78.

 

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania