Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Kontakt

Aleksandra Ibragimow ©Aleksandra Ibragimow

dr Aleksandra Ibragimow

 

CP 138

Tel.: (0048) 95 7592423

E-mail: aleksandra.ibragimow@amu.edu.pl

vita publikacje badania dyscypliny naukowe