Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Aleksandra Ibragimow - dyscypliny naukowe

Aleksandra Ibragimow ©Aleksandra Ibragimow
Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:

Geografia:

  • problematyka granic i pograniczy, szczególnie proglematyka polsko-niemieckiego pogranicza;
  • przekształcenia wód i dolin rzecznych oraz problematyka polityki wodnej Unii Europejskiej
  • planowanie przestrzenne i rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadrzecznych.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania