Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski - badania

Udział w projektach badawczych:

 

• Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989, kierownik projektu.

• Rozprawa z przeszłością PRL i NRD w literaturze, filmie i teatrze w Polsce i w Niemczech, kierownik projektu.

• Komunikacja międzykulturowa między Polską a Niemcami w wieku XX, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Jagielloński, 2007-2008, z prof. Gabrielą Matuszek, grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

•  Zastosowanie translatologii w praktyce tłumaczenia literackiego: Tłumaczenie współczesnej prozy polskiej na j. Niemiecki, z K. M. Załuskim, 1998-2000, grant Villi Decius.

• Wizerunek Polaków w niemieckich przewodnikach  turystycznych, podręcznikach szkolnych i mediach, Uniwersytet Ruhry w Bochum, Uniwersytetu Humbodtów w Berlinie, współuczestnictwo w projekcie, m.in. z prof. M. Fleischerem, 1998-2004, grant UNESCO.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania