Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Beata Halicka - życiorys

Nazwisko

Halicka

Imię / Imiona

Beata Małgorzata

Studia wyższe

Rok ukończenia

1996

Uczelnia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Z.Góra

Wydział

Humanistyczny

Kierunek

Filologia Germańska

Tytuł pracy magisterskiej

Der Begriff der Heimatliebe bei Ruth Storm am Beispiel des Romans „Die Odersaga“

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora habilitowanego

Rok uzyskania

2012

Nazwa jednostki nadającej stopień

Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/O

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Polens Wilder Westen. Erzwungene Migrationen und die kulturelle Aneignung des Oderraumes, 1945-48

Stopień doktora

Rok uzyskania

2001

Nazwa jednostki nadającej stopień

Hochschule Vechta

Dziedzina naukowa

nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa

literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zur Rezeption der Gedichte von Wisława Szymborska in Deutschland

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania