Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle - życiorys

Nazwisko

Chylewska-Tölle

Imię / Imiona

Aleksandra

Studia wyższe

Rok ukończenia

1995

Uczelnia

UAM Poznań

Wydział

Neofilologii

Kierunek

Filologia germańska

Tytuł pracy magisterskiej

Der deutsch-polnische Dialog im Lichte der Briefe Edith Steins an Roman Ingarden

Studia wyższe

Rok ukończenia

1998

Uczelnia

UAM Poznań

Wydział

Teologiczny

Kierunek

Teologia

Tytuł pracy magisterskiej

Symbol pustyni u proroków Starego Testamentu

 

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora habilitowanego

Rok uzyskania

2009

Nazwa jednostki nadającej stopień

Wydział Neofilologii UAM Poznań

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von le Forts

Stopień doktora

Rok uzyskania

2001

Nazwa jednostki nadającej stopień

Wydział Neofilologii UAM Poznań

Dziedzina naukowa

Nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa

Literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy doktorskiej

Frau und Glaube im Briefwerk und in den Memoiren von Edith Stein. Zum Wandel des Frauenbildes

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania