Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Przemysław Chojnowski - życiorys

Nazwisko

Chojnowski

Imię / Imiona

Przemysław

Studia wyższe

Rok ukończenia

2000

Uczelnia

Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt nad Odrą

Wydział

Wydział Nauk o Kulturze

Kierunek

Kulturoznawstwo

Tytuł pracy magisterskiej

Niemieckojęzyczna recepcja wierszy ks. Jana Twardowskiego

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2005

Nazwa jednostki nadającej stopień

Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt nad Odrą     

Dziedzina naukowa

Translatoryka

Dyscyplina naukowa

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Strategia i poetyka przekładu. Antologie polskiej liryki Karla Dedeciusa

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania