Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Rafał Żytyniec - badania

Udział w projektach badawczych:

2005-2006: Instytut Zachodni w Poznaniu: „Narodowe i europejskie wyznaczniki polityki historycznej w Niemczech i w Polsce u progu XXI w.”

 

2007-2011: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie: „Deutsch-polnische Erinnerungsorte | Polsko-niemieckie miejsca pamięci“. Opracowanie haseł: „Ostpreußen/ Warmia i Mazury“ oraz „Ziemie Odzyskane/ utracona ojczyzna“ (wraz z Robertem Trabą).

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania