Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Lidia Zessin-Jurek - życiorys

Biogram Naukowy

Nazwisko

Zessin-Jurek

Imię / Imiona

Lidia

Studia wyższe

Rok ukończenia

2006

Uczelnia

Uniwersytet Łódzki

Wydział

Filozoficzno-Historyczny

Kierunek

Historia

Tytuł pracy magisterskiej

Zadania i funkcje inteligencji w przemysłowym mieście Łodzi na przełomie XIX i XX wieku

Tytuły i stopnie naukowe

Tytuł profesora

Rok uzyskania

-

Dziedzina, w której uzyskano tytuł

-

Stopień doktora habilitowanego

Rok uzyskania

-

Nazwa jednostki nadającej stopień      

-

Tytuł rozprawy habilitacyjnej                         

-

Stopień doktora

Rok uzyskania

2010

Nazwa jednostki nadającej stopień      

European University Institute, Florence

Dziedzina naukowa

History and Civilisation

Dyscyplina naukowa

National and cultural transfer studies

Tytuł rozprawy doktorskiej                        

The Italian Risorgimento and the Polish intelligentsia's visions of the nation and national liberation (1848-1871)

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania