Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Lidia Zessin-Jurek - publikacje

Monografie

'Polish Risorgimento'. Visions of the modern Polish nation and their Italian foundations, Eastern European Culture, Politics and Societies Series, Frankfurt am Main: Peter Lang 2012.

Rozdziały

The Rise of an East European Community of Memory? On Lobbying for the Gulag Memory via Brussels, in: Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives, edited by Małgorzata Pakier and Joanna Wawrzyniak, New York, Oxford: Berghan Books 2015;

Forgotten Memory? Vicissitudes of the Gulag Remembrance in Poland, in: Life Writing and Politics of Memory in Eastern Europe, edited by Simona Mitroiu, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015;

Artykuły

Un entusiasmo in declino: un nuovo sguardo sulla percezione del Risorgimento in Polonia (1848-1871), "Diacronie. Studi di Storia Contemporanea" 2011, no. 5 Italie 'altre'. Immagini e comunità italiane all'estero, pp. 1-20.

The communicative dimension of violence: Polish legions in Italy as an instrument of appeal to 'Europe' (1848-49), in: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, ed. by Wiesław Puś, vol. 8, Łódź 2011.

The Italian Role in the Construction of the Concept "Pole-Catholic", "East European Politics and Societies" 2010 vol. 24, no. 2.

A Completely Different 1968 "Dekadentzya. A Literary Journal from Poland" 2010, vol. 2.

Teoria „transferu kulturowego” i jej zastosowanie w badaniach historii społecznej (na przykładzie polsko-włoskich kontaktów doby Risorgimento), in: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku; vol. 6 Łódź 2009.

Polska świadomość narodowa kształtowana w opozycji do włoskiego Risorgimento (na przykładzie publicystyki ultramontanów 1848-1871), "Przegląd Polonijny" 2008, vol. 34, no. 3-4.

Z badań nad inteligencją Łodzi przełomu XIX i XX wieku, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 2008, vol. 83.

Recenzje

Review of Etkind, Alexander; Finnin, Rory; Blacker, Uilleam; Fedor, Julie; Lewis, Simon; Mälksoo, Maria; Mroz, Matilda, Remembering Katyn. H-Memory, H-Net Reviews. June, 2014.

Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe - Theories and Methods, conference report "H-Soz-Kult" 2012, hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4058.

Marc Ferro, Resentment in History "European Review of History: Revue europeenne d'histoire" 2012, vol. 19, no. 2.

John A. Merchant, The Impact of Irish-Ireland on Young Poland, 1890-1919 "Nationalities Papers" 2010 vol. 38, no. 3.

Susan Barton, Healthy living in the Alps. The origins of winter tourism in Switzerland, 1860-1914 "European Review of History: Revue europeenne d'histoire" 2010, vol. 17, no 4.

Joanna Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca "Canadian Slavonic Papers" 2009, vol. 51, no. 4.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania