Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Wiesław Skrobot - życiorys

 

Nazwisko Skrobot
Imię / Imiona Wiesław
Studia wyższe
Rok ukończenia 1985
Uczelnia Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny
Kierunek Archeologia
Tytuł pracy magisterskiej Osada wczesnośredniowieczna w Kartoszynie, stanowisko 11, na tle osadnictwa w mikroregionie żarnowieckim.
Tytuły i stopnie naukowe
Stopień doktora
Rok uzyskania 2007
Nazwa jednostki nadającej stopień       Wydział Humanistyczny Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dziedzina naukowa Nauki humanistyczne - Filozofia
Dyscyplina naukowa Fenomenologia przestrzeni
Tytuł rozprawy doktorskiej                         Wartości przestrzeni. Zintegrowana przestrzeń nieizolowana w ujęciu fenomenologicznym.

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania