Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Wiesław Skrobot - publikacje

Ostróda i okolice - fragmenty z przeszłości [w:] Ostróda - obrazki z przeszłości, Ostróda 1996;

Osterode und Umgebung - aus Vergangenheit,  Ostróda 1998;

Szymbark-Kamieniec - historyczno-przyrodniczy szlak turystyczny. Przewodnik, Jerzwałd 1998 (współautor: Alina Rodziewicz);

Ostróda - przedmieścia i zaułki, Gdańsk 1998;

Weryfikacja badań  Waldemara Heyma  w okolicy Jeziora Tynwałdzkiego (Poj.Iławskie) na podstawie dokumentacji archiwalnej z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku  [w:]  Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne, Olsztyn 1999;

Das Regionalmuseum in Osterode  [w:]  Osteroder Zeitung, Folge 91, Osterode am Harz 1999;

Gustaw Adametz - starosta ostródzki 1885-1919   [w:]  Panorama powiatu ostródzkiego, Olsztyn 2000;

Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast - sprawozdanie z projektu Tempus Phare (współautor: Katarzyna Kowala), Słubice 2001;

Zintegrowane wartości przyrodnicze i kulturowe jako czynniki miastotwórcze na przykładzie Słubic [w:] Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast, Słubice 2001;

Historyczne uwarunkowania rozwoju przemysłu. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój miast [w:] Recycling przestrzeni, Słubice 2001;

Solniki – szlak historyczno-przyrodniczy. Przewodnik, Jerzwałd 2001 (współautor: Alina Rodziewicz);

Administration of Cultural and Natural Heritage in Poland, Nordregio-working papers, Stockholm 2003;

O wartościach niematerialnych w przestrzeni kulturowej słów kilka [w:]  Archeologia Środkowego Nadodrza w ostatniej dekadzie XX wieku, Zielona Góra 2004;

Robert Budzinski – odkrywca Prus Wschodnich [w:] Zapiski Zalewskie, nr 8 (2005);

Gymnasial Sammlung Osterode. Początki muzealnictwa ostródzkiego [w:] Rocznik Okolice Ostródy, Ostróda 2009;

Niektóre potencjały przestrzeni urbanistycznej Ostródy [w:] Rocznik Okolice Ostródy, Ostróda 2009;

Grunwald 1410-2010 – pejzaż mentalny [w:] Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski (zeszyt specjalny), Olsztyn 2010;

Grunwald 1410-2010 – pamięć i zapamiętywanie [w:] 2010 – rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego, Ostróda 2010;

Kanał Elbląski – krajobrazy i obrazy ostródzkie [w:] 2010 – rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego, Ostróda 2010;

Historyczne zespoły pokoszarowe w Ostródzie, w woj. warmińsko-mazurskim. Rewitalizacja, zmiana funkcji czy dekonstrukcja? [w:] Kwartalnik naukowy: Problemy rozwoju miast, rok VII, zeszyt 3/2010;

Muzeum regionalne – statyczne miejsce pamięci czy kulturotwórcza przestrzeń otwarta?   Refleksje muzealnika z prowincji [w:] Borussia. Kultura-Historia-Literatura, Olsztyn, nr 50/2011;

Niektóre wartości kulturowe Kanału Elbląskiego i ich niewykorzystany potencjał edukacyjno-turystyczny [w:] „Trzymajmy się morza!” Kołobrzeski Skansen Morski. X Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Kołobrzeg 12-15 maja 2010 roku, Kołobrzeg 2012;

Cztery pory miasta [w:] Ostróda. Inne oblicze, Ostróda 2012;

Miasto zielonych i błękitnych przestrzeni [w:] Ostróda. Inne oblicze, Ostróda 2012;

Miłomłyn. O potrzebie przywracania miejskości [w:] Rocznik Okolice Ostródy, Ostróda 2013;

Strefa społecznie wykluczona jako źródło potencjałów społeczno-kulturowych. Casus północnych przedmieść Ostródy [w:] Miasto-Sztuka-Nauka-Gospodarka, Wyd. Res Publica Nowa, Warszawa 2014;

Wartości przestrzeni. Zintegrowana przestrzeń nieizolowana w ujęciu fenomenologicznym, Słubice-Ostróda 2014;

Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci [w:] Museion Poloniae Maioris, zeszyt 1, Poznań 2015;

 

Tłumaczenia

Karl Joseph Kaufmann, Dzieje Miasta Iławy, tłumaczenie z języka  niemieckiego (z Jędrzejem Skrobotem), redakcja i opracowanie, Iława 2010;

Wolfgang Kowalski, Z miasta i powiatu Osterode Ostpreussen, tłumaczenie z języka niemieckiego (z Jędrzejem Skrobotem), opracowanie krytyczne, przygotowanie materiału ilustracyjnego, Ostróda 2012;

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania