Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Wiesław Skrobot

WSkrobot ©Wiesław Skrobot
Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:

 

  • archeologia,
  • muzealnictwo,
  • fenomenologia przestrzeni,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • rewitalizacja miast.

 

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania