Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Wiesław Skrobot - badania

  • 2000-2001 - Tempus Phare “Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”, UAM Poznań/Collegium Polonicum Słubice;
  • 2001-2002 – „Culture and Nature – conservating change, changed conservation”, Nordregio – Nordic Center for Nordic Spatial Development, Stockholm;
  • 2012-[trwa] – “Między zakorzenieniem i zakotwiczeniem. Tożsamości kulturowe dawniej i dzisiaj na zachodnim pograniczu byłych Prus Wschodnich”, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy – Collegium Polonicum Słubice;
  • 2014-[trwa] – „Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci”, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy – Collegium Polonicum Słubice;
  • 2013-2015 – “Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza”, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy – Collegium Polonicum Słubice;

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania