Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Kazimierz Pospieszny - życiorys

Biogram Naukowy

Nazwisko

Pospieszny

Imię / Imiona

Kazimierz Waldemar

Studia wyższe

Rok ukończenia

1981

Uczelnia

Uniwersytet  Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Wydział

Wydział Sztuk Pięknych

Kierunek

Konserwatorstwo i muzealnictwo

Tytuł pracy magisterskiej

Architektura gotyckiego kościoła św. Mikołaja w Kaliszu i jego problematyka konserwatorska

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

1999

Nazwa jednostki nadającej stopień      

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 w Toruniu

Dziedzina naukowa

Historia sztuki, ochrona zabytków

Dyscyplina naukowa

Historia architektury, konserwatorstwo

Tytuł rozprawy doktorskiej                         

Zamek konwentualny zakonu krzyżackiego w Malborku, jego problematyka architektoniczno- budowlana i współczesne interpretacje konserwatorskie

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania