Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Marcin Krzymuski - publikacje

Monografie:

Umweltprivatrecht in Deutschland und Polen unter europarechtlichem Einfluss“ (dysertacja), Mohr Siebeck Verlag Tübingen 2012;

Redakcje:

Polsko-niemiecki słownik prawa i gospodarki, C.H.Beck Warszawa, wraz z: B. Banaszak, M. Jabłoński, Ph. Kubicki,T. de Vries, 2. wyd. (2008);

Niemiecko-polski słownik prawa i gospodarki), C.H.Beck Warszawa, wraz z B. Banaszak, A. von Brünneck, T. de Vries (2005);

Artykuły:

"Reform des polnischen Internationalen Privatrechts und deutsch-polnische Rechtsbeziehungen im Personen- und Familienrecht, StAZ 2012 nr 2 i 3;

Glosa do orzeczenia TS UE z dnia 25.2.2010 (C-381/07), Monitor Prawniczy 1/2011;

Polskie prawo postępowania cywilnego: International Journal of Procedural Law, Volume I (2011), No. 2, s. 471-472;

Prawo właściwe dla wypadków drogowych, Gazeta Ubezpieczeniowa nr 7/2009;

 

Uprawiane dziedziny/dyscypliny naukowe:

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania