Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Mgr Błażej Kaźmierczak - publikacje

Monographien:

Kaźmierczak, Błażej: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke von Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie, Wrocław, Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 2009. 127 s. (Scripta Caroli Dedecii; I).


Herausgebertätigkeit:


"Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Red. Błażej Kaźmierczak, Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010. 279 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, zast. red. nacz. Błażej Kaźmierczak, 6 (2013), 241 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, zast. red. nacz. Błażej Kaźmierczak, 7 (2014), 210 s.

Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption, zast. red. nacz. Błażej Kaźmierczak, 8 (2015), 218 s.


Aufsätze in (Sammel)bänden:

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce w Collegium Polonicum w Słubicach. W: Henryk Bereska. Poeta, tłumacz, popularyzator literatury polskiej na język niemiecki / Red. Grażyna B. Szewczyk. Katowice : Biblioteka Śląska, 2006, s. 55-60, 72. Fot.

Kaźmierczak, Błażej: Das Karl-Dedecius-Archiv und der Henryk-Bereska-Nachlass. In: Grenzerfahrungen literarischer Übersetzung / Hrsg. v. Bożena Chołuj, Ulrich Räther. Berlin : Logos Verlag, 2007, S.13-17.

Kaźmierczak, Błażej: Architekt i jego most widziany od wschodu czyli Rzecz o Karlu Dedeciusie. In: Dzieła Karla Dedeciusa. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke von Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie / Błażej Kaźmierczak. Wrocław, Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag, 2009, S. 7-28.

Kaźmierczak, Błażej/Kuczyński, Krzysztof A.: Wstęp. In: "Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Red. Błażej Kaźmierczak, Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010, s. 9-13.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce. Przyczynek do refleksji nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. In: "Niezatarte Świadectwo...". Życie i dzieło Henryka Bereski / "Das schwer verwischbare Zeugnis...". Leben und Werk von Henryk Bereska. Red. Błażej Kaźmierczak, Krzysztof A. Kuczyński. Słubice, Włocławek : Karl Dedecius Archiv, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 2010, s. 169-187.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce. Przyczynek do refleksji nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. W: Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek. Red. Hanna Krajewska, Józef Malinowski, Jarosław Matysiak. Poznań : Polska Akademia Nauk, 2011, s. 33-52.

Kaźmierczak, Błażej: „Weder Exil-Solidarnosc noch Filiale Warschaus”? czyli Wokół atmosfery w Polsce i w kołach emigracyjnych wobec powstania Deutsches Polen-Institut (1979-1985). Próba rekonesansu na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. W: Między historią a literaturą. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Antoniemu Kuczyńskiemu. Red. Joanna Ciesielska-Klikowska i Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska. Łódź : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 421-439.

Kaźmierczak, Błażej/Kuczyński, Krzysztof A.: Wystawa „Karl Dedecius i Łódź". Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum. Słubice, 17 czerwca 2010 r. W: Pogmatwane drogi. Polsko-niemieckie studia o literaturze i kulturze XX wieku. Krzysztof A. Kuczyski. Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2015, s. 486-500.


Aufsätze in Zeitschriften:


Kaźmierczak, Błażej: Henryk Bereska. Niezatarte świadectwo. W: Twórczość 9 (2006), s. 106-107.

Kaźmierczak, Błażej: Archiwum Karla Dedeciusa. Dziedzictwo złożone w pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 1 (2008), s. 189-195.

Kaźmierczak, Błażej: Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. W: Biblioteka [Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej UAM] 12 (2008), s. 85-89.

Kaźmierczak, Błażej: Werke von Karl Dedecius – Auswahlbibliographie / Literatura prymarna Karla Dedeciusa – wybór bibliograficzny. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 2 (2009), s. 159-240.

Kaźmierczak, Błażej: Laury dla Mędrca z Darmsztadu. Uroczystość wręczenia Nagrody Polsko-Niemieckiej dn. 18 grudnia 2009 r. w Berlinie. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 3 (2010), s. 275-280.

Kaźmierczak, Błażej: Polacy, Niemcy..., Dedecius. Postać i twórczość Karla Dedeciusa prezentowane w ramach ekspozycji "Polacy i Niemcy. Otchłań i nadzieja", 27.05-06.09.2009 r., Niemieckie Muzeum Historyczne w Berlinie. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 3 (2010), s. 281-285.

Kaźmierczak, Błażej: Henryk Bereska i Eugeniusz Wachowiak. Śląsko-poznańska przyjaźń w świetle dokumentów. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 1 (2010), s. 225-239.

Kaźmierczak, Błażej: Architekt i jego most widziany od wschodu czyli Rzecz o Karlu Dedeciusie. W: Orbis Linguarum 36 (2010), s. 383-400.

Kaźmierczak, Błażej: Odczyty i wystawy organizowane przez Deutsches Polen-Institut w latach 1979-1985. Rekonstrukcja zdarzeń na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. Próba rekonesansu. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 4 (2011), s. 251-268.

Kaźmierczak, Błażej, Kuczyński, Krzysztof A.: Wystawa "Karl Dedecius i Łódź". Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum, Słubice 17 czerwca 2010. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 4 (2011), s. 289-292.

Kaźmierczak, Błażej: Collegium Polonicum w hołdzie mistrzowi przekładu. Jubileusz 90. urodzin Karla Dedeciusa. W: Pegaz Lubuski 3 (46) (2011), s. 5-6.

Kaźmierczak, Błażej: Podróże studyjne polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej do RFN w latach 1981–1985. Próba rekonstrukcji na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 2 (2011), s. 246-257.

Kaźmierczak, Błażej: W hołdzie mistrzowi przekładu. Jubileusz Karla Dedeciusa. Darmstadt – Słubice – Frankfurt/O. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 5 (2012), s. 31-39.

Kaźmierczak, Błażej: Mistrz przekładu po trzykroć uczczony [Uroczystości poświęcone Karlowi Dedeciusowi, Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum, Słubice 24.05-14.06.2012 r.]. W: Życie Uniwersyteckie [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza] 7/8 (2012), s. 17.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: Kleines Jubiläum im Dedecius-Archiv: Neuester Band des Karl-Dedecius-Jahrbuches vorgestellt [Die Karl Dedecius gewidmeten Veranstaltungen, Karl Dedecius Archiv, 24. Mai – 14. Juni 2012]. In: Union [Europa-Universität Viadrina] 62 (2012), S. 32.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: Den Brückenbauer gleich doppelt kennenlernen – zwei Ausstellungen des Karl Dedecius Archivs [Die Karl Dedecius gewidmeten Veranstaltungen, Karl Dedecius Archiv, 24. Mai – 14. Juni 2012]. In: Union [Europa-Universität Viadrina] 62 (2012), S. 33.

Kaźmierczak, Błażej: Pomiędzy rebus sic stantibus a pacta sunt servanda czyli Bilateralne stosunki polityczne PRL – RFN w latach 1970-1985. Szkic do zagadnienia. W: Niemcy – Austria – Szwajcaria. Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego 5 (2012), s. 135-154.

Kaźmierczak, Błażej: Szkice do wybranych zagadnień niemieckiego polskoznawstwa i polskiego niemcoznawstwa z lat 1919-1985. Próba rekonesansu. Cz. 1. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 50 (2012), s. 175-198.

Kaźmierczak, Błażej: Badacz na łączach. Archiwum Karla Dedeciusa w projekcie Europeana. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 3 (2012), s. 247-249.

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: Dedecius weiterhin präsent. Dreifache Ehrung für den Übersetzer im Karl Dedecius Archiv. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 6 (2013), s. 103-106.

Kaźmierczak, Błażej: Szkice do wybranych zagadnień niemieckiego polskoznawstwa i polskiego niemcoznawstwa z lat 1919-1985. Próba rekonesansu. Cz. 2. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 51 (2013), s. 159-183.

Kaźmierczak, Błażej: Artificem commendat opus czyli Zespoły akt Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka w Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv / Polsko-niemiecki rocznik translatorski – Archiwum Karla Dedeciusa 4 (2013), s. 188-194.

Kaźmierczak, Błażej: Dedecius na Viadrinie i w Słubicach (Uroczystości z okazji powołania Fundacji Karla Dedeciusa, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 28.11.2013 r.). W: Pegaz Lubuski 4 (55) (2013).

Kaźmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel J.: „Klopfenden Herzens zu Ihren treuen Händen”. Zur Eröffnung der Stiftung Karl Dedecius-Literaturarchiv. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 28. November 2013. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 7 (2014), s. 39-64.

Czechowska, Ilona/Kaźmierczak, Błażej: Uroczystość wręczenia Nagrody im. Karla Dedeciusa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 24 maja 2013 r. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 7 (2014), s. 171-184.

Kaźmierczak, Błażej: Rara avis Karl Dedecius. Materiały z archiwum osobistego tłumacza dostępne za pośrednictwem sieci internetowej w ramach programu Europeana. W: Orbis Linguarum 40 (2014), s. 321-328.

Kaźmierczak, Błażej: „Weder Exil-Solidarność noch Filiale Warschaus”? czyli Wokół atmosfery w Polsce i w kołach emigracyjnych wobec powstania Deutsches Polen-Institut (1979-1985). Próba rekonesansu na podstawie Archiwum Osobistego Karla Dedeciusa. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 8 (2015), s. 127-144.


Buchbesprechungen:


Kaźmierczak, Błażej: Tłumacz i jego dzieło widziani w zwierciadle dokumentu. W: Orbis Linguarum. Festgabe für Prof. Dr. Hubert Unverricht zum achtzigsten Geburtstag 32 (2007), s. 423-425. [Rec.: Chojnowski, Przemysław: Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius. Berlin : Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2005. 298 s.].

Kaźmierczak, Błażej: Tłumacz i jego dzieło widziani w zwierciadle dokumentu. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja 1 (2008), s. 219-222. [Rec.: Chojnowski, Przemysław: Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius. Berlin : Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2005. 298 s.].

Kaźmierczak, Błażej: Karl Dedecius w pracach łódzkich niemcoznawców. W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 3/4 (2011), s. 25-26. [Rec.: Kuczyński, Krzysztof A.: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości, Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 373 s. Pół wieku tłumaczenia. Rozmowy z Karlem Dedeciusem 1959-2009. Red. Ernest Kuczyński i Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 224 s.].

Kaźmierczak, Błażej:  [Rec.]. W: Orbis Linguarum 37 (2011), s. 541-545. [Rec.: Kuczyński, Krzysztof A.: Karl Dedecius. Szkice z życia i twórczości, Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 373 s. Pół wieku tłumaczenia. Rozmowy z Karlem Dedeciusem 1959-2009. Red. Ernest Kuczyński i Krzysztof A. Kuczyński. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 2011. 224 s.].


Durchgeführte Interviews:


Każmierczak, Błażej: „Nie interesowałem się poglądami politycznymi autorów…”. Mówi prof. dr h.c. mult. Karl Dedecius, założyciel i wieloletni dyrektor Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Rozmawiał Błażej Kaźmierczak. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 7 (2014),s. 161-169.


Gegebene Interviews:


Bielecka, Beata: To jest przygoda. Mówi Błażej Kaźmierczak, szef Archiwum Karla Dedeciusa w słubickim Collegium Polonicum. W: Gazeta Lubuska z 03.02.2006, s. 7e.

Grocholiński, Antoni: "W pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem...". Rozmowa z mgr. Błażejem Kaźmierczakiem, kierownikiem Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: Wiadomości Uczelniane [Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku] 3-4 (23-24)(2010), s. 13-14.

Grocholiński, Antoni: "W pół drogi między Łodzią a Frankfurtem nad Menem...". Rozmowa z mgr Błażejem Kaźmierczakiem, kierownikiem Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach. W: Studia Niemcoznawcze / Studien zur Deutschkunde 46 (2010), s. 253-263.

Grocholiński, Antoni: "Auf halber Strecke zwischen Łódź und Frankfurt am Main …". Błażej Kaźmierczak, Leiter des Karl Dedecius Archivs am Collegium Polonicum in Słubice, im Gespräch mit Antoni Grocholiński. Dorothee Hanke (Übers.). In: Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte 3/2012, S. 25-37.

Myślecka, Justyna: „Praca organiczna zawsze przynosi najlepsze skutki...". Błażej Kaźmierczak, kierownika Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, w rozmowie z Justyną Myślecką. W: Orbis Linguarum 40 (2014), s. 417-425.

Myślecka, Justyna: „Praca organiczna zawsze przynosi najlepsze skutki...". Błażej Kaźmierczak, kierownik Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, w rozmowie z Justyną Myślecką. W: Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja / Karl Dedecius-Jahrbuch. Dedeciana – Übersetzung – Rezeption 8 (2015), s. 159-170.


Digitale Bücher:


Kaźmierczak, Błażej: Prace o Karlu Dedeciusie. Wybór bibliograficzny adnotowany / Werke über Karl Dedecius. Annotierte Auswahlbibliographie. Frankfurt (Oder) : Stiftung Europa-Universität Viadrina [In Bearb.].


Digitale Artikel:


Każmierczak, Błażej: W hołdzie słynnemu tłumaczowi. Jubileusz Karla Dedeciusa. Darmstadt – Słubice – Frankfurt/O. [s. intern. portalu:] Dialog Polsko-Niemiecki / Deutsch-Polnischer Dialog [http://www.dialog-de.pl/kultura/aktualnosci/w-holdzie-slynnemu-tlumaczowi-.html].


Im Druck / In Vorbereitung:


Myślecka, Justyna: „Organische Arbeit bringt die besten Ergebnisse“. Błażej Kaźmierczak, Leiter des Karl Dedecius Archives der Europa-Universität Viadrina , im Gespräch mit Justyna Myślecka [Interv.].

Każmierczak, Błażej/Lemmen, Daniel: Polens geopolitisches Dilemma und seine transatlantische Lösung [Aufs.].

Każmierczak, Błażej: Powstanie i działalność Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w kontekście niemiecko-polskich stosunków politycznych końca lat 70. i początku lat 80. XX wieku [Diss.].

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania