Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Mgr Błażej Kaźmierczak - badania

Udział w projektach badawczych:

Aktualnie: Przygotowanie i publikacja rozprawy doktorskiej „Powstanie i działalność Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w kontekście niemiecko-polskich stosunków politycznych końca lat 70. i początku lat 80. XX wieku”. 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania