Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Joanna Długosz - życiorys

Nazwisko

Długosz

Imię / Imiona

Joanna

Studia wyższe

Rok ukończenia

2003

Uczelnia

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Wydział

Wydział Prawa

Kierunek

Prawo

Tytuł pracy magisterskiej

Karalność doprowadzenia do samobójstwa w świetle polskiego i niemieckiego prawa karnego (w języku niemieckim)

Studia wyższe

Rok ukończenia

2003

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek

Prawo

Tytuł pracy magisterskiej

Karalność doprowadzenia do samobójstwa w świetle polskiego i niemieckiego prawa karnego (w języku niemieckim)

Tytuły i stopnie naukowe

Stopień doktora

Rok uzyskania

2006 (nostryfikacja na WPiA UAM w 2007 r.)

Nazwa jednostki nadającej stopień      

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dziedzina naukowa

Nauki prawne

Dyscyplina naukowa

Prawo karne

Tytuł rozprawy doktorskiej

Europeizacja polskiego prawa karnego w zakresie kryminalizacji zjawiska prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym (w języku niemieckim)

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania