Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Joanna Długosz - badania

Udział w projektach badawczych:

 

  1. Styczeń 2009-sierpień 2010 - członkini Zespołu eksperckiego „Implementacji prawa Unii Europejskiej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości a ochrona praw jednostki”, funkcjonującego pod kierunkiem dr. A. Gruszczaka przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP
  2. Styczeń 2008-maj 2010 - wykonawczyni projektu badawczego: „Unijna-europejska polityka karna z perspektywy polskiego prawa karnego” pod kierunkiem prof. dr hab. A.J. Szwarca, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  3. Listopad 2004-grudzień 2006 - członkini polskiej grupy badawczej pod kierunkiem   prof. dr hab. A.J. Szwarca, funkcjonującej w ramach europejskiego projektu naukowego w zakresie europejskiego prawa karnego (Ein Gesamtkonzept für europäische Strafrechtspflege)

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania