Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. dr hab. Michał Buchowski - życiorys

Michał Buchowski jest profesorem antropologii społecznej, dyrektorem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz kierownikiem Katedry Środkowoeuropejskich Studiów Porównawczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

Stypendysta British Council (Uniwersytet w Cambridge – 1985 i 1987),
Fundacji: Fulbrighta (Uniwersytet Kalifornijski w Riverside – 1990-91),
Kościuszki (Uniwersytet Kansas w Lawrence – wiosna-lato 1993),
Humboldta (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie – 1995-7).

Członek/Fellow: Commonwealth Center (Uniwersytet Wirginii w Charlottesville – jesień 1992), 
Centre Marc Bloch w Berlinie (1994-95)  oraz Collegium Budapest (2010).

Profesor Wizytujący na  Uniwersytetach: Rutgers w New Brunswick (2001-02),
Columbia w Nowym Jorku (2003-04) i Warszawskim (wiosna 2011).

Dyrektor Centrum Badań Migracyjnych na UAM . Od 2005 roku prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; w latach 2009-2011 był prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA); na lata 2012-2014 wybrany przewodniczącym Światowej Rady Towarzystw Antropologicznych (WCAA). Członek Rady Naukowej Instytutu Maksa Plancka do Badań Antropologicznych w Halle (2010-16).

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania