Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. dr hab. Michał Buchowski - Publikacje / Publikationen

Ważniejsze publikacje / Publikationenauswahl:

 

  1. Reluctant Capitalists: Class and Culture in a Local Community in Western Poland, Berlin: Centre Marc Bloch 1997;
  2. The Rational Other, Poznań: Humaniora 1997;
  3. Rethinking Transformation: An Anthropological Perspective on Postsocialism, Poznań: Humaniora 2001;
  4. Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004;
  5. Etnologia polska. Dzieje i powinowactwa, Poznań: Nauka i Innowacje 2012;
  6. (ed. with E. Conte and C. Nagengast), Poland Beyond Communism: “Transition”  in  Critical Perspective, Fribourg: University Press 2001;
  7. (red.) Pologne. Après le communisme, entre tradition et mondialisation, Ethnologie française 2010, no.2 (March 2010);
  8. (red. z J. Schmidt), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Nauka i Innowacje 2012.

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania