Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Mateusz Bieczyński - życiorys

Nazwisko

Bieczyński

Imię / Imiona

Mateusz Maria

Studia wyższe

Rok ukończenia

2007

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział

Prawa i Administracji

Kierunek

Prawo

Tytuł pracy magisterskiej

Teorie dyskursu prawniczego w niemieckiej filozofii prawa na przykładzie koncepcji Jurgena Habermasa, Karla Otto Apla oraz Roberta Alexego

 

 

Rok ukończenia

2008

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział

Historyczny

Kierunek

Historia Sztuki

Tytuł pracy magisterskiej

Intertekstualność i retoryka fotomontaży Johna Heartfielda

 

 

Rok ukończenia

2011

Uczelnia

Universitaet Potsdam

Wydział

Juristische Fakultaet

Kierunek

Rechtswissenschaft

Tytuł pracy magisterskiej

Der Kunstbegriff in der juristischen Literatur und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

 

 

Stopień doktora

Rok uzyskania

2011

Nazwa jednostki nadającej stopień      

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN)

Dziedzina naukowa

Nauki prawne

Dyscyplina naukowa

Prawo

Tytuł rozprawy doktorskiej                        

Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania