Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Życiorys

Nazwisko

Szwarc

Imię / Imiona

Andrzej Jan

Studia wyższe

Rok ukończenia

1961

Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek

Prawo

Tytuł pracy magisterskiej

Paserstwo z art. 160 i 161 Kodeksu karnego z 1932 r.

Tytuły i stopnie naukowe

Tytuł profesora

Rok uzyskania

1993

Dziedzina, w której uzyskano tytuł

Nauki prawne

Stopień doktora habilitowanego

Rok uzyskania

1977

Nazwa jednostki nadającej stopień

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

Prawno-karne funkcje reguł sportowych

Stopień doktora

Rok uzyskania

1970

Nazwa jednostki nadającej stopień

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Dziedzina naukowa

Nauki prawne

Dyscyplina naukowa

Prawo

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa wyłączenia odpowiedzialności karnej
za wypadki sportowe

kontakt publikacje badania dyscypliny naukowe