Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Badania

Udział w projektach badawczych

 

1. Projekty międzynarodowe:

    - Kriminalität im Grenzgebiet

    - Wybrane problemy w świetle niemieckiego, japońskiego i polskiego prawa karnego

    - Doping w sporcie

    - HIV i AIDS

    - Ein Gesamtkonzept der europäischen Strafrechtspflege

 

2. Projekty krajowe:

    - Kształtowanie się przestępczości przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży

- Wybrane problemy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia drogowe pozostające w związku ze   spożyciem alkoholu

    - Unijna-europejska polityka karna z perspektywy polskiego prawa karnego

 

kontakt vita publikacje dyscypliny naukowe