Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Marta Bąkiewicz - badania

Projekty naukowo-badawcze

 

Kierownik projektu

  • 2014/2015 Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza

Projekt polsko-niemiecki

Partnerzy:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy

Uniwersytet Zielonogórski

Kleist-Museum Frankfurt (Oder)

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ POLSKO-NIEMIECKĄ FUNDACJĘ NA RZECZ NAUKI

 

  • 2014  Kulturowo-literacka biografia Odry

PROJEKT HABILITACYJNY

 

Wewnętrzny partner

  • 2014   Społeczność pogranicza. Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich  mieszkańców Nadodrza po 1945 r.

Projekt polsko-niemiecki

Partnerzy:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

 

http://www.europa-uni.de/de/forschung/institut/borders_in_motion/forschung/Die-Gemeinschaft-des-Grenzlandes/index.html

 

Zamknięte projekty

 

Członek projektu

  • 2013/2014 Religia w przestrzeni transnarodowej. Transnarodowość w przestrzeni religijnej. Przestrzenne, literackie i teologiczne doświadczenia. Aspekty pogranicza                            z perspektywy polskiej i niemieckiej

Projekt polsko-niemiecki

Partnerzy:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

Katolickie Centrum Studenckie „Parakletos“ w Słubicach

Oekumenisches Europa-Centrum e.V. Frankfurt (Oder)

 

  • 2012    Teatr-Dramat-Społeczeństwo. Dzisiejsza percepcja dzieła Bertolta Brechta

Projekt polsko-niemiecki

Partnerzy:

Uniwersytet Śląski

Bertolt Brecht Archiv w Berlinie

 

  • 2012 Twórczość Gerharta Hauptmanna w 150. rocznicę śmierci

Projekt polsko-niemiecki

Partnerzy:

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet w Kolonii

Uniwersytet Łódzki

 

  • 2012    Eberhard Hilscher - pisarz, historyk i badacz niemieckiej literatury

Projekt polsko-niemiecki

Partnerzy:

Uniwersytet Śląski

Biblioteka Państwowa w Berlinie

Muzeum Regionalne w Świebodzinie

 

Kierownik projektu

  • 2006/2010 Miejsce i rola tekstu publicystycznego i eseju w przestrzeni niemieckiej literatury

Projekt doktorski

 

 

Dyscypliny naukowe Vita Publikacje Badania