Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Profil naukowo-badawczy

Interdyscyplinarny profil Instytutu przekłada się na prowadzoną tu działalność badawczą. Jej głównym przejawem są projekty naukowe, realizowane przez poszczególnych pracowników i tworzone przez nich zespoły, z udziałem polskich i niemieckich naukowców. Obszar zainteresowań pracowników oraz osób związanych z funkcjonowaniem jednostki wyznacza już sama jego wyjątkowa lokalizacja zarówno w rodzimym krajobrazie nauki, jak i w sferze polsko-niemieckich kontaktów akademickich.

Dlatego też prowadzone w Instytucie badania w zakresie integracji europejskiej oraz pogranicza dotyczą przede wszystkim następujących obszarów wiedzy:

  1. porównawcza problematyka prawna, z uwzględnieniem prawa polskiego i niemieckiego
  2. regiony przygraniczne – zagadnienia prawne, urbanistyczne i środowiskowe
  3. narodowe i transnarodowe zjawiska kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polsko-niemieckiej oraz zagadnień wykraczających poza stosunki obu krajów
  4. społeczne implikacje dynamiki dyskursów publicznych w Polsce i w Niemczech po roku ’89