Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

W ramach cyklu posiedzeń naukowych Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład prof. dra hab. Michaela Fleischera „Style życia w komunikacji – porównanie międzykulturowe”, który odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 (Collegium Polonicum, sala 11). Wykład poprowadzony zostanie w języku niemieckim:

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) w Collegium Polonicum w Słubicach –
Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut (DPFI) am Collegium Polonicum in Słubice

to wspólna inicjatywa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytut utworzono 19 października 2012 r. jako jednostkę naukowo-badawczą, zatrudniającą specjalistów, profesorów i doktorów, z różnych dziedzin wiedzy: nauk prawnych, kulturoznawstwa, językoznawstwa, slawistyki, filologii polskiej, germańskiej, historii sztuki, teologii, chemii i biologii.

PNIB powstał, aby skoncentrować działalność naukową prowadzoną na obu uczelniach i tym samym skutecznie wspierać transfer wiedzy z zakresu problematyki polsko-niemieckiej w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.

Zapraszamy do obejrzenia materiału informacyjnego o działalności Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego.

pol_int_180 ©CP