Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

dr Wiesław Skrobot

W ramach cyklu posiedzeń naukowych zapraszamy na prezentację projektu badawczego dra Wiesława Skrobota „Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci”. Prezentacja odbędzie się w dniu 1 października 2014 r. o godz. 12.00 w Collegium Polonicum, sala 102.

 

Przedmiotem rozważań jest problem budowania wspólnoty obywatelskiej służącej wytworzeniu warunków do harmonijnego i kreatywnego udziału społeczności lokalnej w życiu społeczno-kulturalnym miejsca swego życia. Istniejące warunki do kształtowania przestrzeni obywatelskiej autor przedstawia jako niepełne i niespójne. Wskazuje na potrzebę poszukiwania alternatywnych metod wywoływania społecznej aktywności, która powinna stanowić podstawowe źródło kompetencji kulturowej i potencjału partycypacyjnego do zaspokajania potrzeb integratywnych wspólnoty.

 

Plakat

 

Wiesław Skrobot, ur.1958 r. w Olsztynie. Archeolog i muzealnik (UMK Toruń 1987, Uniwersytet Warszawski 1996), z zamiłowania regionalista, miłośnik historii i kultury zachodniego pogranicza dawnych Prus Wschodnich. Doktorat z fenomenologii przestrzeni (UMK Toruń 2007). W latach 2000-2003 stypendysta programu Europa Fellows na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Nauczyciel akademicki (UAM Poznań, Politechnika Warszawska), współpracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Wiceprezes Ostródzkiego Stowarzyszenia Kulturowego „Sasinia”. Koordynator projektu utworzenia w Ostródzie Pracowni Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa.