Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład prof. dra Macieja Małolepszego

W ramach cyklu posiedzeń naukowych zapraszamy na wykład prof. dra hab. Macieja Małolepszego „Wymiar kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym”. Wykład odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. o godz. 13.00 w Collegium Polonicum, sala 102.

 

Jednym z poważniejszych problemów polskiego systemu prawnego jest adekwatny wymiar kar dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Od dawna podnoszony jest argument, że kary są zbyt niskie, co skutkuję lekceważeniem przepisów przez kierowców. Celem projektu jest kompleksowe zbadanie wszystkich konsekwencji grożących kierowcy naruszającemu przepisy regulujące dozwoloną prędkość. Nie chodzi wyłącznie tylko o konsekwencje finansowe, lecz także o możliwość utraty uprawnień do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Ocena obecnie obowiązujących regulacji zostanie dokonana na podstawie teorii kary i badań prawno-porównawczych. W szczególności jako punkt odniesienia uwzględnione zostaną regulacje obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec. Do tej pory w polskiej w polskiej literaturze komparatystycznej nie zaprezentowano wyników badań, które przedstawiałby zestawienie polskich i niemieckich przepisów regulujących zarysowaną powyżej problematykę. 

 

Maciej Małolepszy jest profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1992-1997 studiował prawo polskie i niemieckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Po studiach odbył aplikację, którą zakończył egzaminem adwokackim (1998-2002). W roku 2006 doktoryzował się pracą na temat „Kara grzywny i kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w prawie polskim i niemieckim. Rozwój historyczny i stan obecny w ujęciu porównawczym”. Rok później praca została wyróżniona nagrodą im. Joachima Georga Darjesa (Towarzystwo Przyjaciół i Mecenasów Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina e.V.). W roku 2009 Maciej Małolepszy został mianowany na stanowisko profesora uniwersyteckiego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 2013 r. habilitował się pracą „Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Federalnego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego”. Od 2013 r. Maciej Małolepszy uczestniczy w projektach Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. 

 

Plakat

Galeria