Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykłady pracowników

11.05.2017 - dr Inez Okulska: Internet of Things in Polen und Deutschland – was, wie und wozu? Entwicklungstrends in IoT-Technologie und Design. (Internet Rzeczy – kierunki aplikacji i perspektywy rozwoju w Polsce i Niemczech – wykład w języku niemieckim), Collegium Polonicum, cykl wykładów gościnnych 

25.04.2017 – dr Alexander Tölle, Lidia Mierzejewska: Towards sustainable spatial development in small and medium-sized cities. Planning aspirations and realities. Konferencja: Current Issues of Sustainable Development – Different views on sustainable development: what is really sustainable? Uniwersytet Opolski

6.04.2017 – dr Alexander Tölle: Zwischen parochialen Strukturen und grenzübergreifenden Räumen. Evangelische Gemeinden in deutsch-polnischen „Zwei-Kirchlichkeits-Städten“. Konferencja: Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza // Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte. Collegium Polonicum Słubice

5.04.2017 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle: „Nicht leicht in Polen, Protetant zu sein“. Bekenntnisse eines „lutherisch gläubigen“ Zweiflers. Konferencja: Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza // Protestantismus im deutsch-polnischen Dialog. Grenzlandaspekte. Collegium Polonicum Słubice

25.03. 2017 – dr Alexander Tölle: Bedeutungswandel konfessionell-territorialer Grenzen am Beispiel der deutsch-polnischen Doppelstädte. IV Polenkongress. Uniwersytet Europejski Viadrina

9.12.2016 – dr Alexander Tölle: Auflösung und Beständigkeit von Grenzen im religiösen Raum deutsch-polnischer Doppelstädte: Frankfurt (Oder)-Słubice und die Eurostadt Guben-Gubin. Sympozjum: Transnationale soziale Praktiken und Raumproduktionen in der Europäischen Union. Collegium Polonicum Słubice

25.11.2016 – dr Alexander Tölle: Kultura planowania przestrzennego. Podejście normatywne czy konceptualne? Konferencja jubileuszowa 25 lat Gospodarki Przestrzennej:  Gospodarka Przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji. UAM Poznań

04.11.2016 - dr Barbara Alicja Jańczak: „Jesteśmy w Polsce, rozmawiamy po polsku“ – Eigen- und Fremdwahrnehmung anhand der Kommunikationsstrategien von Bewohnern polnischer Grenzstädte, Konferencja: Fremdheit und Andersartigkeit in der deutschen Kultur, Literatur und Sprache im 20. und 21. Jahrhundert, Uniwersytet Śląski, Katowice.

27.10.2016 - dr Barbara Alicja Jańczak: Polityka integracyjna wobec współczesnych wyzwań migracyjnych na przykładzie Frankfurtu nad Odrą, Konferencja: Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie – narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

17.10.2016 – dr Aleksandra Ibragimow: Sustainable Cross-Border Water Management – Challenges and Good Practices of Cooperation in International River Basin Districts. Londyn.

28.09.2016 - dr Barbara Alicja Jańczak: German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy - an example of Słubice-Frankfurt (Oder) “twin town” wykład seminaryjny,  Carleton University, School of Linguistics and Language Studies, Ottawa Canada

22.09.2016 – dr Aleksandra Ibragimow: Schwermetalle in Auensedimenten des mittleren Abschnitts des Oder Flusses - Belastungssituation und Gefahrenpotential. Criewen.

14.09.2016 – dr Aleksandra Ibragimow, Profl UAM dr hab. Grzegorz Podruczny: Historical perspective on the hazards of environmental heavy metals contamination of the sediments of the Odra River Valley (Poland/Germany). Ghent

31.05.2016 – dr Aleksandra Ibragimow: Tytoń – toksykologia, skutki palenia i leczenie. Słubice.

25.04.2016 – dr Aleksandra Ibragimow: Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki. Słubice.

20.04.2016 – dr Aleksandra Ibragimow: Człowiek i papieros jako przykład związku toksycznego. Słubice.

18.03.2016 – dr Aleksandra Ibragimow: Toksyna-Nikotyna. Słubice.

04.12.2015 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle: "Ecclesia semper reformanda" als Motiv der deutschen und polnischen Gegenwartsprosa. Słubice

02.12.2015 - dr Przemysław Chojnowski: Życie w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości literackiej Piotra (Petera) Lachmanna

13.11.2015 – dr Aleksandra Ibragimow I Prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny: The battle of Kunersdorf as an example of human-environmental interactions. Vancouver.

07.11.2015 – dr Barbara Alicja Jańczak “German-Polish borderscapes: Bordering and debordering of communication”, Konferencja / Konferenz: 1st International Conference on Communication Across Cultures: Negotiating and Resolving Conflicts, Warszawa

21.10.2015 - dr Barbara Alicja Jańczak “Cultural integration of German-Polish borderscapes on the example of Slubfurt: unity or diversity”, Konferencja / Konferenz: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur: przestrzenie konfliktu i kompromisu, Wrocław

10.10.2015 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle: „Zur Rolle der deutschsprachigen Priester-Dichter in den Kontroversen um den „literarischen Modernismus” am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert“. Gdańsk.

24.09.2015 - dr Barbara Alicja Jańczak "Deutsch? Polnisch? Slubfurtisch? – Kommunikationsstrategien in Grenzgebieten am Beispiel polnischer Bewohner der Grenzstadt Słubice", GAL-Tagung 2015, Frankfurt nad Odrą

11.09.2015 – dr Aleksandra Ibragimow: Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2015.
Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia. Gorzów Wlkp.

11.09.2015 - Dr. Tölle A. : Kształtowanie przestrzeni publicznej a kreowanie tożsamości lokalnej w podzielonych miastach nadodrzańskich i nadnyskich. Konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku. Losy, ochrona i wyzwania w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze, przy współpracy z partnerami: Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach i innymi. Gorzów Wlkp., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna.

10.09.2015 – dr Aleksandra Ibragimow: Pierwiastki śladowe w rzekach transgranicznych, monitoring i regulacje prawne – studium przypadku na przykładzie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry. Warszawa.

12.08.2015 – Dr. Alexander Tölle: The making of the Szczecin Cross-Border Metropolitan Region. Transnational potentials and post-socialist realities in the Polish-German borderland. Roczna konferencja International Geographical Union, Urban Geography Commission, pt. „Urban Challenges in a Complex World – Urban Resilience and Environment”, organizowana przez International Geographical Union, Urban Geography Commission, oraz Earth Institute of University College Dublin. Dublin: UCD O’Brien Centre for Science.

18.06.2015 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle „Nawrócenie i pokuta jako motywy w twórczości literackiej niemieckich przedstawicieli renouveau catholique”. Kielce

13.05.2015 - dr Barbara Alicja Jańczak, wykład w ramach Summer School 2015 dla studentów University of Florida: "German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland", Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą.

13.05.2015 - wykład prof. UAM dr hab. Brigitty Helbig-Mischewski oraz dr Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz pt. „Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”

07.05.2015 – dr Aleksandra Ibragimow: Vom Grenzfluss zum Binnenfluss – Auswirkungen der europäischen Umweltpolitik für die deutsch-polnische Grenzregion. Forschungskolloqium des ZIP und des Deutsch – Polnischen Forschungsinstitutes, Frankfurt/Oder, Ort: Stephanssaal, 18-20 Uhr.

06.05.2015 - prof. dr Maciej Małolepszy: „Wymiar kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym”, Collegium Polonicum

27.04.2015 - dr Barbara Jańczak: German or English? Language contact and language education in the German-Polish borderland, ACROSS BORDERS CONFERENCE: THE WEST LOOKS EAST, PWSZ KROSNO

17.-18.04.2015 - dr Alexander Tölle: Europäisierung von Planungssystemen – Europäisierung gesellschaftlichen Planungsverständnisses? Das Beispiel Deutschland und Polen. Sympozjon pt. „Wie plant die Planung? Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die räumliche Planung“, organizowany przez Instytut Etnologii Europejskiej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Berlin: Budynek Główny Uniwersytetu Humboldta

 

30.03 - prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle: „Kulturowe ramy przestrzeni religijnej w twórczości Friedricha Christiana Deliusa“, UWM Olsztyn

24.03 - dr Barbara Alicja Jańczak: "German-Polish bilingualism: bilingual language education and language policy – an example of Polish towns in the German-Polish border region", University of Malta, Valetta (Malta)

19.03.2015 - dr Alexander Tölle: Designing places of integration, retaining spaces of liminality. The case of the German-Polish twin cities upon Oder and Neisse. Konferencja pt. „Borders and Identity III: Urban fragmentation(s)“, organizowana przez Stowarzyszenie Ośrodków Humanistycznych GWZ w Berlinie. Berlin: Budynek przy pl. Hegla Uniwersytetu Humboldta.

13.02.2015 - dr Barbara Alicja Jańczak: „German-Polish border: language contact and language use”, Uniwersytet Vaasa, Finlandia

28.01.2015 - dr Kazimierz Pospieszny "Re-kompozycja architektury Pałacu Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Malborku jako wzór recepcji zachodnio-europejskiej rezydencji". Prezentacja projektu badawczego (w języku polskim), Collegium Polonicum Słubice

15.01.2015 - prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle: "Religion im privaten und öffentlichen Raum in polnischer und deutscher Gegenwartsprosa". Uniwersytet Europejski  Viadrina, Frankfurt nad Odrą

7.01. 2015 - dr Alexander Tölle: „Kommunale Planungspraxis und -kultur in Deutschland und Polen. Grundlagen eines systemischen Vergleichs“. Vorstellung des Forschungsprojektes, Collegium Polonicum Słubice

3.12. 2014 - dr Izabela Jędrzejowska „Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej”,  Collegium Polonicum Słubice

15.11.2014 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska “Bin ich noch katholisch?” Autobiografische Dokumentation zu den Italien-Aufenthalten des Priester-Dichters Peter Dörfler. Konferencja: “Renouveau catholique”` als Perspektive bayerisch-schwäbischer Literaturschreibung. Uniwersytet w Augsburgu i Towarzystwo im. Josepha Bernharta. Augsburg.

06.11.2014 – dr Alexander Tölle ,,Transnational urban strategies: the example of the shortlisted Polish European Capital of Culture candidate cities”. Polsko-niemieckie warsztaty geografii miast pt. „Przestrzenie miejskie w transformacji”, w ramach IV. Dni Uniwersytetu Kilońskiego w Poznaniu organizowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu im. Christiana Albrechtsa w Kilonii, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach.

06.11.2014 – dr Aleksandra Ibragimow ,,Spatial management of cross-border urban and natural riverside areas. The case of the Middle Oder Valley”. Polsko-niemieckie warsztaty geografii miast pt. „Przestrzenie miejskie w transformacji”, w ramach IV. Dni Uniwersytetu Kilońskiego w Poznaniu organizowane przez Instytut Geografii Uniwersytetu im. Christiana Albrechtsa w Kilonii, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach.

5.11. 2014 - dr Krzysztof Wojciechowski „Nauka i pojednanie. O pewnych prawidłowościach zbliżania państw i instytucji". Prezentacja projektu habilitacyjnego), Collegium Polonicum Słubice

30.10.2014 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska „Deutscher und polnischer Katholizismus im 20. Jahrhundert. Zu einigen Aspekten des Kulturtransfers“. Wykład gościnny w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej. Darmstadt.

24.10.2014 - dr Marta Bąkiewicz „Przestrzeń wojenna bitwy pod Verdun Arnolda Zweiga”, konferencja: „I wojna światowa na Śląsku. Historia - Litartura - Kultura” (Katowice)

22.10.2014 – dr Barbara Jańczak „Aktywizacja języka niemieckiego oraz polityka regionalna wobec edukacji dwujęzycznej na polsko-niemieckim pograniczu” referat w ramach międzynarodowej konferencji naukowej „Atomizacja czy integracja europejska? Transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki, Wrocław

20.10.2014 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle „Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej”. Konferencja: Popkultura wyzwaniem dla Kościoła. Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze. Zielona Góra.

17.10.2014– dr Marta Bąkiewicz „Literackie pogranicze Eugeniusza Paukszty” referat w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej  „Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku”,Wrocław

9.10.2014 – dr Marta Bąkiewicz „Die Oder als kulturtragendes Element in der deutschen und polnischen Literatur“ referat w ramach 23. Jahrestagung umweltengagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller „Brodowiner Gespräche“, Zwischen Heimatkunde und Deutschstunde - Wem gehört die „Heimat“?, Trebnitz bei Müncheberg

01.10.2014 - dr Wiesław Skrobot „Muzeum w przestrzeni obywatelskiej. Potencjał partycypacyjny społeczności lokalnych w procesie budowania kultury pamięci”

29.09.2014 - dr Aleksandra Ibragimow ,,Wpływ powodzi na zawartości metali ciężkich w osadach teras zalewowych rzeki Odry”. Sympozjum naukowe pt.: Aktualne problemy w interdyscyplinarnych badaniach środowiska przyrodniczego organizowane przez Stację Ekologiczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach.

18.09.2014 – dr Barbara Jańczak “Language learning and the institutional support of bilingual education in the multicultural society of German-Polish borderland” referat w ramach międzynarodowej konferencji naukowej “Sociocultural competence and language learning in multilingual settings”, Brüssel

17.09.2014 - dr Aleksandra Ibragimow, Prof. dr hab. inż. Barbara Walna ,,Effects of flooding on the contamination of floodplain sediments of the Middle Odra River with available fractions of Cd and Pb (western Poland)”. Międzynarodowe sympozjum naukowe pt.: 4th International Symposium on Sediment Management organizowane przez: Ferrara Fiere Congressi, Politecnico di Milano - Department of Civil and Environmental Engineering - Environmental Section, École des Mines de Douai.

5.07.2014 - dr Barbara Jańczak „Instytucjonalne i społeczne oblicze bilingwizmu pogranicza polsko-niemieckiego – analiza polskiej strony” referat w ramach międzynarodowej konferencji „Die Gemeinschaft des Grenzlandes? Zu Problemen der Identifikation mit der Region durch polnische und deutsche Bewohner des Oderraumes nach 1945" / „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku”, Słubice / Krosno Odrzańskie

26-27.06.2014 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle „Dylematy sługi Bożego. Postać kapłana a strategie tożsamościowe w prozie niemieckiej XXI wieku”. Konferencja: Ślady, zerwania, powroty ... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej. Instytut Filologii Polskiej UAM. Poznań.

11.06.2014 - prof UAM Daniel Eryk Lach „Rozwiązania organizacyjno-finansowe systemów opieki zdrowotnej a transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej“

09.06.2014 - dr Aleksandra Ibragimow, dr Moritz Albrecht,,SEICOP as a (Cross-) bordering Experience: Tales of Built Bridges and Contested Imaginaries from an Intermediary Perspective”. Międzynarodowa konferencja pt.: ABS World Conference organizowana przez VERA Centre for Russian and Border Studies at the University of Eastern Finland, the Centre for Independent Social Research and the European University at St. Petersburg.

09.06.2014 - dr Aleksandra Ibragimow, dr Moritz Albrecht ,,New old challenges for Polish-German cross-border cooperation after polish accession to the Schengen Area: the case of Słubice and Frankfurt (Oder)”. Międzynarodowa konferencja pt.: ABS World Conference organizowana przez VERA Centre for Russian and Border Studies at the University of Eastern Finland, the Centre for Independent Social Research and the European University at St. Petersburg. (poster)

24.05.2014 - prof. UAM dr hab. Brygitta Helbig-Mischewski „My i oni - rys psychologiczny“, Greifswald (program http://helbig-mischewski.eu/2014-greifswald-pr.pdf)

14.05.2014 - prof. zw. dr hab. Edward Białek oraz dr Joanna Zator-Peljan „Patriotyzm a globalizacja w kontekście polsko-niemieckim“, Słubice

31.03.2014 –  prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle „Vom "Luther redivivus" zum Vorläufer des II. Vatikanischen Konzils? Einige Bemerkungen zum literarischen Werk Joseph Wittigs“

12.03.2014 - dr Mateusz Bieczyński „Karnoprawne granice konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych”, Słubice

3-04.03. 2014 – prof. UAM dr hab. Aleksandra Chylewska-Tölle „Don Quixotes, Narren, Propheten und das Katakombenchristentum. Konstruktion und Dekonstruktion des zeitgenössischen Katholizismus in deutscher und polnischer Prosa. Drei Fallbeispiele“. Konferencja: Religion im transnationalen Raum. Raumbezogene, literarische und theologische Aspekte der Grenzerfahrung aus polnischer und deutscher Perspektive. Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum. Słubice.

22.01.2014 - prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak oraz mgr Dominik Matczak „Prawne podstawy transgranicznej mobilności pracowników. Delegowanie pracowników w relacji pomiędzy Polską a Niemcami z perspektywy prawnopracowniczej oraz socjalnej”, Słubice

17.12.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w ramach Ringvorlesung an der Universität in Vechta.

14.12.2013 – dr Przemysław Chojnowski, referat w ramach warsztatów nt. polskiej kultury współczesnej na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim: „EDM czyli dwójmetoda kształcenia aktorskiego w wydaniu transgranicznym”.

13.12.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, referat na konferencji „Ziemia Lubuskia – Pamięć, Tożsamość, Krajobraz Kulturowy regionu” w Zielonej Górze. Temat referatu: Oswajanie krajobrazu kulturowego Środkowego Nadodrza po 1945 i jego konsekwencje dla identyfikacji z regionem.

11.12.2013 – dr Aleksandra Ibragimow, dr Grzegorz Podruczny, PNIB, Collegium Polonicum „Die Schlach bei Kunersdorf. Ein multidisziplinäres Forschungsprojekt“.

03.12.2013 – prof. dr habil. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung,  Marburg.

26.11.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w Haus des Deutschen Ostens, München.     

25.11.2013 –  prof UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w Polnische Historische Mission, Julius-Maximilians-Universität, Würzburg.

22.11.2013 – dr Alexander Tölle „Gestaltung der Uferzonen in den deutsch-polnischen Doppelstädten an Oder und Neiße“. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Pogranicze wschodnie i zachodnie”, organizowana przez Instytut Slawistyki PAN, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. i Fundację Slawistyczną. Gorzów Wlkp., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

21.11.2013 – dr Barbara Alicja Jańczak, referat: „Bilingwizm polsko-niemiecki? Kontakt językowy na granicy polsko-niemieckiej”, Instytut Slawistyki PAN, PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski.

13.-15.11.2013 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc „Możliwości realizowania penitencjarnych projektów badawczych w Polsko-Niemieckim  Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach” („Möglichkeiten der Realisierung von Pönitentiarsforschungsprojekten im Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut am Collegium Polonicum in Słubice”), IV Sympozjum Penitencjarne (Pönitentiarsymosium) „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system” („Licht- und Schattenseiten des gegenwärtigen Pönitentiarraumes. Der Mensch und das System”), Kalisz.

07.11.2013 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc  „Zbieg sankcji dyscyplinarnych z innymi sankcjami represyjnymi w służbach mundurowych” („Zusammentreffen von Disziplinärsanktionen mit anderen Repressionssanktionen im Bereich von uniformierten Diensten”), Konferencja (Konferenz) „Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności reperesyjnych w służbach mundurowych” („Zusammentreffen von verschiedenen Arten von der Repressionsverantwortung im Bereich von uniformierten Diensten”) Piła.

29.10.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w Pommersches Landesmuseum, Greifswald.

24.10.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, komentator na konferencji Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na temat: „Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Geschichte, Verflechtungen und neue Forschungsperspektiven.“ we Frankfurcie nad Odrą.

12.10.2013 – dr Barbara Alicja Jańczak, referat: “Unity in the diversity of bicultural families? Patterns of communication and bicultural interaction according to the Acts of Identity in German-Polishmarriages”, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI ‘L’ORIENTALE’, Neapol.

11.-12.10.2013 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc  „Rechtsaspekte der olympischen Nominierung” („Aspekty prawne nominacji olimpijskich”) International Sport Lawyers Association – ISLA (Międzynarodowe Stoważyszenie Prawników Sportowych – ISLA) ISLA – International Sports Law Conference (ISLA – Miedzynarodowa konferencja prawa sportowego) Hamburg Współreferent: Magdalena Kędzior (Mitverfasser: Magdalena Kędzior).

09.10.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w Dokumentationszentrum Eisenhüttenstadt.

06.10.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, referat na Annual German Studies Association Conference in Denver (USA) na temat: “The community of borderland. Problems of identification with their homeland by Polish and German inhabitants of the Oder region after 1945”.

02.10.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład na temat stanu badań i celów projektu “Społeczność pogranicza”  oraz spotkanie robocze dotyczące współpracy z prof. Anthony Kruszewski i pracownikami International Border Studies, University of Textas w El Passo (USA).

26.09.2013 – dr Alexander Tölle „Spatial planning systems in Germany and Poland. Lessons from a cross-over examination”. Konferencja pt. „The Role and Future of Spatial Planning in Central, Eastern and South Eastern Europe”, SPA-CE.NET Network Conference 2013, organizowana przez Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER) oraz katedrę Rozwoju Przestrzennego Politechniki Drezdeńskiej. Drezno, IOER.

31.08.2013 – dr Barbara Alicja Jańczak, referat: „[bitɛ, bitɛ ʃønɛ frau, laksʃinetʃken bitɛ]! Das Bild der Bilingualität an der polnischen Seite des deutsch-polnischen Grenzgebietes – eine Projektvorstellung“, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą.

04.07.2013 –  dr Grzegorz Podruczny, Muzeum Historyczne w Ełku,  temat wykładu: „Fort Lyck i fortyfikacje Prus Wschodnich w XVIII wieku”.

27.06.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, referat na konferencji „Vertical Europe. Borders and limits in the east-west-divisions of Europe (19-20th century)” organizowanej przez Centre Marc Bloch, Frankreich Zentrum der FU Berlin. Tytuł referatu: „Flüsse als „natürliche Grenzen“ - das Erbe des europäischen Nationalismus am Beispiel vom Rhein, der Oder und Weichsel“.

18.06.2013 – dr Alexander Tölle „Niemiecki i polski system planowania z perspektywy współpracy transgranicznej“ // „Deutsches und polnisches Planungssystem aus der Perspektive grenzübergreifender Zusammenarbeit“. Warsztaty pt. „Analiza społeczno-ekonomiczna transgraniczego obszaru miejskiego Słubice / Frankfurt nad Odrą w celu zbadania możliwości pogłębienia współpracy obydwu urzędów miejskich // Sozioökonomische Analyse für den grenzüberschreitenden Stadtraum Frankfurt (Oder) / Słubice zur Untersuchung der Möglichkeiten der Vertiefung der Zusammenarbeit der beiden Stadtverwaltungen“, organizowane przez miasta Frankfurt nad Odrą i Słubice. Słubice: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.

10.06.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polen Wilder Westen“ w ramach Osteuropakolloqium, współorganizowany przez PNIB i Katedrę prof. Benecke w Collegium Polonicum w Słubicach.

09.06.2013 – dr Grzegorz Podruczny, wykład popularno-naukowy w Świdnicy poświęcony nowej książce. Podobne wykłady w Głogowie (26.07), Nysie (27.08) i Kłodzku (16.08), Kędzierzynie Koźlu (13.09) oraz w Słubicach w ramach Nocy Naukowców (24.09).

08.06.2013 – dr Przemysław Chojnowski, udział w konferencji z referatem „Das Karl Dedecius-Archiv an der EUV – Entstehung und Nutzung”. // „Archiwum Karla Dedeciusa na EUV – powstanie i użytkowanie.” Międzynarodowa konferencja Übersetzer als Entdecker, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Wydział Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Stosowanego w Germersheim n. Renem.

05.06.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w ramach Osteuropakolloqium na Uniwersytecie w Oldenburgu.

03.06.2013 – dr Przemysław Chojnowski, referat w IFP UAM w Poznaniu „Kanon polskiej poezji według Petera i Renate Lachmann.”

28.05.2013 – dr Barbara Alicja Jańczak, wykład w ramach Summer School 2013 dla studentów University of Florida: “Language choice and acts of identity in bilingual German-Polish Families”, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą.

14.05 2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład połączony z prezentacją książki „Polens Wilder Westen“ w ramach Osteuropakolloqium der Mainzer Polonicom na Uniwersytecie w Moguncji.

13.05.2013 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc  „Zakazy stadionowe w polskim prawie” („Stadionverbote im polnischen Recht”) Międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego (PTPS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Sportowych (ISLA) (Internationale Konferenz der Polnischen Gesellschaft für Sportrecht - PTPS und der Internationalen Vereinigung der Sportjuristen - ISLA) „Prawne problemy sportu piłkarskiego” („Rechtsprobleme des Fußballsports”) („Legal problems of football sport”) Poznań.

10.05.2013 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc  „Sankcje dyscyplinarne w kontekście innych sankcji represyjnych”(„Disziplinärsanktionen im Kontext der anderen Repressionssanktionen”) Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (Hochschule für Finanzen und Recht   in Bielsko-Biała) Ogólnopolska konferencja naukowa (Gesamtpolnische wissenschaftliche Konferenz) „Sankcja w systemie prawa” („Sanktion im Rechtsystem”) Bielsko-Biała.

06.05.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, Schloss Trebnitz, wykład na temat: „Odra – Oder – Odra: Der Fluss als Erinnerungsort für den Zweiten Weltkrieg“.

19.04.2012 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc  „Projektowane zmiany ustawowego uregulowania sportowej odpowiedzialności dyscyplinarnej” („Änderungsentwürfe der gesetzlichen Regelungen der Sportdisziplinärverantwortlichkeit”) ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego (Gesamtpolnische Konferenz zum Thema „Sportrecht”) Gdańsk.

17.04.2013 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc „Zakaz stadionowy w systemie polskiego prawa” („Stadionverbote im System des polnischen Rechts”) Radio Merkury Poznań (Rundfunk Merkury Poznań) Konferencja Sprawozdawców Piłkarskich Polskiego Radia (Konferenz der Fußballberichterstatter des Polnischen Rundfunks) Poznań.

10.04.2013 – dr Aleksandra Ibragimow „Zanieczyszczenie metalami śladowymi osadów fluwialnych granicznego odcinka rzeki Odry po powodzi w 2010 r.” (Referat wygłoszono w ramach XVI Edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki).

24.02.2013 – prof. UAM dr hab. Beata Halicka, wykład w ramach Poczdamskich Targów Historycznych organizowanych przez Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte na temat: „Der Umgang mit der Erfahrung von Zwangsmigration in Deutschland und Polen nach 1945“.

29.11.2012 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc  „Penalizacja prób ucieczek podatników od opodatkowania” („Pönalisierung von Versuchen von Steuerhnterziehungen”), Konferencja (Konferenz) „Nowe trendy w realizacji polityki organów skarbowych dotyczące ujawniania źródeł dochodów. Zagrożenia i przeciwdziałania” („Die neuen Trends in der Realisierung der Politik der Finanzorganen im Bezug auf die Aufdeckung von Einnahmenquellen. Die Gafahren und Vorbeugung”) Poznań.

22.11.2012 –  prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc „Prawo sportowe wyzwaniem prawników” („Sportrecht als Herausforderung der Juristen”, Instytut Allerhanda (Allehand-Institut) Kongres Prawa Sportowego (Kongreß des Sportrechts) Warszawa.

09.11.2012 – prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc „Polonya Huku Sisteminde Stadium Yasaklari” („Zakazy stadionowe w systemie polskiego prawa”) („Stadionverbote im System des polnischen Rechts”) Özyeğin Üniversitesi Istanbul Konferencja nt. „Hukukun evrenselliği ve yerelliği 21. yüzyilin başinda Türkiye-Polonya söylemi” („Uniwersalność i lokalna identyfikacja prawa – Turecko-polska dyskusja w początkach XXI wieku”) („Die Universalität und lokale Identität des Rechts – Türkisch-polnischer Diskurs am Anfang des 21. Jahrhunderts”) Istambuł.