Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989

W ramach cyklu posiedzeń naukowych zapraszamy na wykład prof. UAM dr hab. Brigitty Helbig-Mischewski oraz dr Małgorzaty Zduniak-Wiktorowicz pt. „Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”. Prezentacja odbędzie się w dniu 13 maja 2015 r. o godz. 12.00 w Collegium Polonicum, sala 102.

 

Grupa pisarzy urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku, którzy opuścili Polskę jako dzieci lub nastolatkowie i zaczęli tworzyć po roku 1989 (m. in. Magdalena Felixa, Adam Soboczyński, Paulina Schulz, Matthias Nawrat, Sabrina Janesch i Magdalena Parys), jest nadal słabo obecna w świadomości polskich i niemieckich czytelników i nie była jak dotąd przedmiotem systematycznych badań. Płaszczyzną odniesienia prezentowanego projektu badawczego będzie twórczość autorów średniego pokolenia zaliczanych do tzw. ostatniej fali emigracyjnej.

Z uwzględnieniem różnic międzypokoleniowych, przyjmujących postać kontynuacji, zerwań lub przesunięć, przedstawione zostaną m. in.: zewnętrzne warunki działalności pisarskiej (zmiany społeczne, globalizacja, cyfryzacja), konteksty i formy publikacji (publikowanie własnym sumptem, publikacje internetowe i tradycyjne), główne motywy twórczości (trauma migracji, stereotypy, międzykulturowość), kompozycja dzieł (konstrukcja czasu i przestrzeni, kształt stylistyczny, warstwa językowa), a także język tworzenia oraz deklaracje tożsamościowe pisarek i pisarzy (przynależność państwowa, regionalna, etniczna, polityczna, seksualna), występujące zarówno w dziełach literackich, jak i w metaliterackich wypowiedziach autorów.

 

Brigitta Helbig-Mischewski - Profesor w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Słubicach. Studia slawistyki i germanistyki na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, stypendium "Cusanuswerk", 1994: doktorat. 1994-2005: pracownik naukowy (polonistyka) Uniwersytetu Humboldów w Berlinie, 2004: habilitacja. Zainteresowania badawcze: literatura polska XX i XXI wieku, poetka-buntowniczka Maria Komornicka ("Strącona bogini", Universitas 2010, nagroda rektora Uniwersytetu Szczecińskiego), komunikacja międzykulturowa (głównie polsko-niemiecka), autobiografizm, trauma w literaturze, literatura migracyjna, gender, NRD we współczesnej literaturze niemieckiej. Jako pisarka (Brygida Helbig) nominowana w roku 2014 za  powieść "Niebko" już po raz drugi (po książce „Enerdowce i inne ludzie“) do nagrody literackiej„Nike“.

 

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz – dr, adiunkt w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Słubicach i wykładowczyni na kierunku filologia polska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii i Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

Zajmuje się polsko-niemieckimi związkami w literaturze najnowszej, głównie najnowszą polską prozą emigrancką. Aktualnie kierowniczka grantu „Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy” przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Autorka książki Współczesny polski pisarz w Niemczech: doświadczenie, tożsamość, narracja (Poznań 2010). Współpracuje z „Nowymi Książkami”; członkini redakcji „OderÜbersetzen. Polsko-niemieckiego rocznika translatorskiego przy Archiwum Karla Dedeciusa” oraz „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”.

plakat

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3