Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład dra Mateusza Bieczyńskiego

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza:

Dr Mateusz Bieczyński „Karnoprawne granice konstytucyjnej wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych”

 

Prezentacja projektu badawczego (w języku polskim, z możliwością tłumaczenia na język niemiecki)

Miejsce: Collegium Polonicum, sala 102

Czas: środa, 12.03.2014, godz. 12.00

 

Mateusz Bieczyński – doktor, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz historii sztuki na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, a także absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje jako wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Autor monografii Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Wolters Kluwer Polska 2011.

Przedmiotem jego zainteresowań są prawne uregulowania życia kulturalnego.

 

plakat