Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład dra Krzysztofa Wojciechowskiego

W ramach cyklu posiedzeń naukowych zapraszamy na prezentację projektu habilitacyjnego dra Krzysztofa Wojciechowskiego „Nauka i pojednanie. O pewnych prawidłowościach zbliżania państw i instytucji”. Prezentacja odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Collegium Polonicum, sala 102.

plakat

 

Treścią pracy habilitacyjnej jest próba skonstruowania reguł bądź mechanizmów pozwalających przechodzić makroinstytucjom (państwom bądź instytucjom wiedzy) od sytuacji konfliktu/obcości do sytuacji kooperacji/integracji. Badany będzie szczególny przypadek asymetrycznych partnerów w tym procesie. Rozważania prowadzone są dwuwątkowo: w odniesieniu do instytucji wiedzy oraz w odniesieniu do państw. Względem tych ostatnich używane jest pojęcie „pojednanie”. To, jak klasyczne mechanizmy pojednania mogą owocnie funkcjonować w wypadku integrowania instytucji wiedzy, zilustrowane będzie przykładem współpracy UAM / Viadrina przy tworzeniu Collegium Polonicum.

 

dr Krzysztof Wojciechowski, urodzony w 1956 roku w Warszawie, jest z wykształcenia filozofem i etykiem. Zajmuje się etyką, antropologią, literaturą. W życiu prywatnym od prawie trzech dziesięcioleci związany jest z Niemcami. Pracuje od 1991 roku we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (EUV). Od 1995 roku współtworzy i kieruje Collegium Polonicum, wspólną placówką badawczo-dydaktyczną Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Viadriny. K.W. jest inicjatorem powstania i byłym prezesem, a obecnie członkiem zarządu „Fundacji na rzecz Collegium Polonicum” w Słubicach oraz założycielem stowarzyszenia „My Life – erzählte Zeitgeschichte e.V.” we Frankfurcie nad Odrą, które propaguje kulturę gromadzenia biografii oraz opowiadania autobiograficznego.

 

Najważniejsze publikacje:

„Moi kochani Niemcy”, Gdańsk 2000 / „Meine lieben Deutschen”. Berlin w 2002

„Jak postępować z Niemcami. Poradnik dla biznesu i nie tylko / Knigge für deutsche (Nicht-nur-) Unternehmer in Polen“. Warszawa 2005

„Viadrina, Początek czyli powrót. Poglądy, wywiady, wizje”. Gorzów 2001

„Słownik – Wörterbuch, Deutsch-Polnisch, Polsko-Niemiecki, Begriffe aus Wissenschaft und Hochschule, Słownictwo akademickie”. Bonn, wyd. 1 – 1996, wyd. 2 – 2002.

„Europäischer Anspruch und regionale Aspekte: grenzüberschreitende universitäre Zusammenarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion angesichts der zukünftigen Herausforderungen in Europa“, red. z Agnieszką Bielawską, Berlin 2007

„Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych”,red. z Agnieszką Bielawską), Berlin 2007

“Ethical Liberalism in Contemporary Societies”, red. z Jan C. Joerden, Frankfurt nad Menem 2009

„Andersdenkende. Oppositionelle aus dem Raum Frankfurt (Oder) – Gorzów Wielkopolski berichten”. Berlin 2012.