Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład gościnny prof. dr Izabeli Surynt

W ramach cyklu posiedzeń naukowych Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład prof. dr hab. Izabeli Surynt „Interakcje. Komunikowanie polsko-niemieckie”, który odbędzie się w dniu 4 maja 2016 o godz. 12.00 (Collegium Polonicum, sala 102). Wykład w języku niemieckim.

Izabela Surynt urodziła się w 1967 r. w Gdyni. Jest historykiem kultury i literatury niemieckiej, profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizującym się w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego i komunikowania międzykulturowego. Studiowała filologię germańską i słowiańską na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie Wschodnim, Uniwersytecie Wrocławskim, RWTH Aachen. W 1990 r. podjęła pracę w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego (do 1994 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu), gdzie w 1995 r. obroniła pracę doktorską poświęconą twórczości dziewiętnastowiecznej austriackiej pisarki Marie von Ebner-Eschenbach. Od 2004 r. związała się zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim; najpierw z Katedrą Germanistyki Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, od 2007 r. z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, w którym kieruje Zakładem Komunikacji Międzykulturowej. W 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy o Gustavie Freytagu, a w 2011 r. nominację profesorską. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z historią literatury i kultury niemieckiej XIX i XX wieku, stosunkach polsko-niemieckich, komunikowaniu międzykulturowym, badaniach nad pamięcią zbiorową. Zajmuje się również stereotypami, nacjonalizmem i kolonializmem. Jest autorką czterech monografii oraz wielu artykułów naukowych. W 2009 r. wyróżniona Nagrodą Societas Jablonoviana Uniwersytetu w Lipsku za kształtowanie polsko-niemieckiego dialogu naukowego oraz za książkę 'Das „ferne”, „unheimliche” Land. Gustav Freytags Polen', Dresden (Thelem Verlag) 2004. Autorka wielu publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich, a także pomysłodawczyni i redaktor naukowy leksykonu komunikowania polsko-niemieckiego pt. „Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego”, Wrocław (ATUT) 2015.

plakat