Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykłady gościnne

Wykłady organizowane przez Instytut:

2.02.2017 – dr Marcin Krzymuski: Ramy prawne współpracy transgranicznej podmiotów publicznych

12.01.2017 – prof. dr hab. Michael Fleischer: Style życia w komunikacji (porównanie międzykulturowe)

 1.12.2016 – prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak: Nie-miejsce pod arkadyjskim szyldem. Literatura lubuska wobec powojennej polityki miejsca

 3.11.2016 – dr Magdalena Abraham-Diefenbach: Pałace i koszary. Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką, 1945-1989 (wykład w języku niemieckim we współpracy z Instytutem Historii Stosowanej)

01.06.2016 - wykład dr Małgorzaty Quinkenstein "„Raubkunst“ jako miejsce pamięci"

04.05.2016 - wykład prof. dr hab. Izabeli Surynt „Interakcje. Komunikowanie polsko-niemieckie”

06.04.2016 - wykład prof. dra hab. Krzysztofa Ruchniewicza "Ateny nad Sprewą" i „kwiat Europy“.

23.03.2016 - wykad Ingi Iwasiów „Stettin – Szczecin na marginesach i w środku miasta”

W semestrze zimowym 2015/2016 kontynuować będziemy kolokwia naukowe naszego Instytutu, które odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 12-stej w CP 102, czyli:

 

04.11.2015 - dr Pawła Migdalski: Bitwa pod Cedynią – "tradycja wynaleziona" a budowanie tożsamości na polsko-niemieckim pograniczu

03.06.2015 – Prof. dr hab. Anna Zielińska: Biografie językowe dwujęzycznych osób z regionu lubuskiego

06.05.2015 – Prof. dr hab. Maciej Małolepszy: Wymiar kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym

01.04.2015 –Prof. UAM Dr. hab. Brigitta Helbig-Mischewski / dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz: Migracyjność w zjednoczonej Europie. Narracje pisarzy i pisarek polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989

04.03.2015 - wykład prof. dr Ievgenii Voloshchuk „Hiob wśród narodów“: Obraz Galicji w czasie I wojny światowej w twórczości Stefana Zweiga (w języku niemieckim).

28 maja 2014, CP 12, godz. 12.00 - prof. dr hab. Robert Traba „Pamięć w bilateralnym kontekście: przedmiot badań i … nieporozumień”

19 marca 2014, CP 12, godz. 16.00 - prof. dr hab. Witold Kulesza "Prawnicy w służbie totalitarnych systemów"

5 lutego 2014, CP 102, godz. 12.00 - prof. dr hab. Hubert Orłowski "Poznańska Biblioteka Niemiecka"

4 grudnia 2013, CP 102, godz. 12.30 - Winfried Lipscher (były Radca Ambasady RFN w Warszawie, tłumacz, teolog, publicysta).„Kościół Katolicki w Polsce i Niemczech.Dwa oblicza jednej wiary”, „Die katholische Kirche in Deutschland und Polen. Zwei Gesichter eines Glaubens”

13 listopada 2013, CP 102, godz. 12.30 - prof. da hab. Wojciecha Kudyby (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Problem relacji pomiędzy religią i popkulturą w polskim i niemieckim środowisku językowym”, „Das Problem der Beziehung zwischen Religion und Populärkultur in der deutschen und polnischen Sprachmilieu”

 

Współpatronat Instytutu nad odbytymi już wykładami gościnnymi:

13.12.2012 - Prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski/Universität Breaslau)

„O zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych”, „Über die Übereinstimmung der Gesetzänderung von dem Recht über die Verfassung der Ordentlichen Gerichte”

Współpatroni:

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

4.12.2012 - Prof. dr Roland Böttcher (Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Berlinie /Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)

„Bezwartościowa księga wieczysta w przypadku adnotacji“, „Das Wertlose Grundbuch bei Vormerkungen”

Współpatronat:

Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder

27.11.2012 - Dr Romany Cierpiał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wiedniu/Wirtschaftsuniversität Wien)

„Odpowiedzialność cywilno-prawna spółki-matki w koncernie. Przegląd prawno-porównawczy”, „Zivilrechtliche Haftung der Muttergesellschaft im Konzern. Ein rechtsvergleichender Überblick”

Współpatronat:

Centrum Studiów Interdyscyplinarnych o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder

16.10.2012 - Prof. dr hab. Eugena Chelaru (Uniwersytet/Universität Pitesti – Rumunia/Rumänien)

„Nowa kodyfikacja prawa cywilnego w Rumunii”, „New civil law codification in Romania”

16.10.2012 - Prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski/Universität Breslau)

„Wybrane problemy prawa rodzinnego w ujęciu publiczno-prawnym z perspektywy europejskiej”, Ausgewählte Elemente des Familienrechts in der öffentlich-rechtlichen europäischen Perspektive”