Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład gościnny dra Hansa-Christiana Trepte

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny dra Hansa-Christiana Trepte pt. „Między centrum a peryferiami. Twórczość (post)migracyjna pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech (ostatnich lat)”. Wykład odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 r. o godz. 12.30 w Collegium Polonicum, sala 102.

 

Problematyka centra – peryferia od dawna odgrywa ważną rolę w europejskiej kulturze, uwzględniając relacje konkretnego społeczeństwa, kultury, literatury i jednostki wobec Europy (Zachodniej) jako centrum, a także globalne relacje między innymi rozmaitymi centrami i peryferiami.

W tym właśnie kontekście ciekawie prezentuje się relacja między literaturą, która powstaje w kraju i poza jego granicami. Czy twórczość autorów piszących w kraju należy niezmiennie traktować jako centrum, a literaturę (post)migracyjną, powstającą za granicą, czytać jako peryferia? Czy ta pozornie marginalizowana proza nie przesuwa się naturalnie w kierunku nowych centrów?

Plakat

 

Po przełomie demokratycznym na dobre rozpoczął się w Polsce proces emancypacji literackich marginesów. Liberalna, szeroka, otwarta forma polskości (Polonität) umożliwia nowe, nieskrępowane podejście do kultury i literatury w uniwersum polskim, niezależnie od przynależności do grup etnicznych, językowych, kulturowych, religijnych lub topografii kulturowo-literackiej. Takie podejście umożliwia również stworzenie nowego kanonu literackiego i zmusza do odnowionego spojrzenia na kulturowe interakcje literatury powstającej w kraju i twórczości (post)migracyjnej. Przynależność do centrum czy peryferii okazuje się przy tym często problemem drugorzędnym albo wręcz kwestią zbyteczną.

Najnowsza literatura polskiego pochodzenia ulega wymieszaniu, porusza się w kierunku różnych centrów, między akulturacją lub integracją, do której dąży, a nierzadko świadomie eksponowanym przywiązaniem do języka i kultury kraju pochodzenia. Przedstawiciele nowoczesnych nomadów literackich (Grażyna Plebanek, Artur Becker) traktują swoje życie jako stan „pomiędzy”, („Dazwischenseins“, „in-betweenness”), wahania (się) między różnymi miejscami zamieszkania, między językami i kulturami. Widzą w nim pozytywny wymiar twórczej i osobistej wolności, oddalonej już od rzekomej „nędzy“ (e)migracji.