Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. dr hab. Robert Traba

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny prof. dra hab. Roberta Traby „Pamięć w bilateralnym kontekście: przedmiot badań i … nieporozumień”, który odbędzie się w środę, 28 maja 2014 o godz. 12.00 w Collegium Polonicum w sali 12 (Mała Aula). Wykład zostanie przeprowadzony w jęz. polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język niemiecki.

 

Prof. dr hab. Robert Traba

Historyk, redaktor czasopisma "Borussia"; profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 2006 dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Swoje badania koncentruje na dwóch obszarach tematycznych: przemianach kulturowych i pamięci społecznej. Geograficznie punktem odniesienia jest głównie historyczna przestrzeń pogranicza polsko-niemieckiego w XIX i XX wieku, Prusy Wschodnie oraz Europa Środkowo-Wschodnia. Obecnie kieruje trzema projektami naukowymi: Polacy w rozwoju Berlina XVIII–XXI wieku, „Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-polnische Erinnerungsorte” (5 tomów w j. niemieckim i 4 w j. polskim) oraz „Modi memorandi: interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej”. Wśród publikacji ostatnich lat m.in.: Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci (2003); „Wschodniopruskość“. Tożsamość narodowa i regionalna w kulturze politycznej Niemiec (trzy wydania 2005, 2006, 2007, 2010 wersja niemieckojęzyczna); Historia – przestrzeń dialogu (2006); Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku (2009) oraz (red.) Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., t. 1-2, (2009/2012).

 

plakat pdf