Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak „Wizerunek Niemca w literaturze lubuskiej – przemiany i funkcje”

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak „Wizerunek Niemca w literaturze lubuskiej – przemiany i funkcje”. Wykład odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w Collegium Polonicum (sala 11).

Sposób przedstawiania Niemca w twórczości lubuskiej, powstającej od drugiej połowy lat pięćdziesiątych do czasów współczesnych zmienia się nie tylko w zależności od przemian świadomości narodowej i oczekiwań powojennej polityki, ale również w relacji do regionalnej polityki tożsamości i jest zarówno regulatorem, jak i symptom pewnych zjawisk występujących w społeczności regionalnej. Przyglądając się obrazowi Niemca na poszczególnych etapach rozwoju lubuskiej literatury, można dostrzec zmieniające się funkcje tego wizerunku (integracyjną, adaptacyjną, kompensacyjną) oraz kierunek przemian regionalnej ksenopolityki – od ksenofobii do ksenofilii, a także związane z tym zjawisko przekwalifikowywania obcości w inność kulturową.

Małgorzata Mikołajczak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej oraz Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną w Uniwersytecie Zielonogórskim, kierownik zespołu  „Regionalizm w badaniach literackich – tradycja i nowe orientacje”, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (2011-2014, 2015-2018), autorka monografii poświęconych poezji Urszuli Kozioł i Zbigniewa Herberta, współredaktorka książek publikowanych w serii Nowy regionalizm w badaniach literackich. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze skupiają się na literaturze lubuskiej i zagadnieniach związanych z nowym regionalizmem.

Plakat