Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład gościnny prof. dr hab. Ingi Iwasiów

W ramach cyklu posiedzeń naukowych

 

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład gościnny z prof. dr hab. Ingą Iwasiów

inga-iwasiow-fot.-k.-dubiel-5 (600x400) ©Iwasiów

 

Temat wykładu: „Stettin – Szczecin na marginesach i w środku miasta”

 Termin: 23 marca 2016, godz. 12.00

 Miejsce: Collegium Polonicum, sala 102

plakat

 Muzeum Dialogu Przełomy w Szczecinie powstało po dziesięciu latach starań i jest wyrazem dążenia współczesnych mieszkańców do określenia swojego miejsca i odtworzenia tradycji. Sposób, w jaki zbudowane zostały instytucja, gmach, wystawa główna i jej część, poświęcona czasom przed 1945 rokiem, jest ważnym przykładem uprawiania narracji i polityki historycznej. MuzeumDialogu Przełomy korzysta z doświadczeń Muzeum Powstania Warszawskiego, ale też z doświadczeń Europejskiego Centrum Solidarności. Najważniejsza różnica polega jednak na usytuowaniu poza głównym nurtem opowieści historycznej w obszarze, który nazwać można półperyferyjnym.

 Centrum-Dialogu-Przelomy-w-Szczecinie-1 (600x385) ©Iwasiów

Wykładowczynię interesują nie tyle konkretni kuratorzy, autorki i autorzy wystawy Centrum Dialogu Przełomy, ile przekaz, jego znaczenie w przestrzeni miasta, w obszarze półperyferii. Pytanie o autorstwo wystawy będzie tu przeformułowane w pytanie o zbiorowość, która wytwarza tę konkretną narrację i o najważniejsze punkty samej narracji oraz jej emotywny i poznawczy ładunek.

 CDP to schowana pod ziemię bryła, „bunkier” na środku placu Hołdu Pruskiego, sąsiadujący z nową Filharmonią oraz zabytkową Bramą Królewską. Prof. Inga Iwasiów odtwarza warstwową budowę tego placu,

czytelną dla przechodnia tylko do pewnego stopnia, by następnie „przeczytać” pierwszą salę ekspozycji, do której wprowadzają nas: nazista, ksiądz katolicki oraz działacz polonijny. Plan pierwszej części jest pogłosem dyskursu o niemieckości-polskości miasta, ale też wynikiem podporządkowania całości ekspozycji idei jednego przełomu, jakim była walka przeciw komunistom o demokrację. Opowieść pierwszej sali nazwanej "Genesis "jest także skrótem dyskursu o tożsamości Stettina-Szczecina, co zostanie pokazane na przykładach literackich.

Inga Iwasiów*, urodzona w1963 w Szczecinie. Profesorka, literaturoznawstwa, krytyczka literacka, pisarka, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej XX i XXI Wieku. Od początku pracy akademickiej i twórczej interesowała się problematyką tożsamości. Stąd badania nad

pogranicznością, płcią, etnicznością, nad dwudziestowiecznymi przesiedleniami. Jedna z pierwszych polskich krytyczek feministycznych, zajmująca się zarówno teorią kultury, jak i analizą praktyk artystycznych – od literatury, poprzez teatr, do sztuk wizualnych. Autorka i redaktorka wielu książek, redaktorka naczelna Szczecińskiego. Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”, obecnie redaguje pismo naukowe „Autobiografia. Literatura-Kultura-Media”. Felietonistka dodatku książkowego w „Tygodniku Powszechnym”.

Jako pisarka ostatnio wydała powieść "Pięćdziesiątka".