Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wykład i prezentacja książki dr Magdaleny Abraham-Diefenbach

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach we współpracy z Instytutem Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą zaprasza na wykład i prezentację książki dr Magdaleny Abraham-Diefenbach „Pałace i koszary. Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką 1945-1989”. Wykład odbędzie się 3 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Collegium Polonicum (sala 11) w języku niemieckim.

 Większość miast nad środkową Odrą i Nysą Łużycką została mocno zniszczona w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Zanim ukonstytuowały się nowe władze administracyjne borykały się one z kłopotami z zaopatrzeniem, panował chaos i bezprawie. Wracający i osiedlający się ludzie potrzebowali jednak rozrywki, a nowe władze możliwości komunikacji ze społeczeństwem. Bardzo szybko, wśród ruin, zaczęto zatem otwierać kina. W latach 50. w okresie największej popularności tego medium mamy do czynienia z szalenie ciekawą różnorodnością miejsc recepcji filmowej – budowano kina przypominające pałace, filmy pokazywano w koszarach wojskowych. W kolejnych dziesięcioleciach kino musiało walczyć o widza z coraz popularniejszą telewizją i innymi sposobami spędzania wolnego czasu. Wciąż było jednak wykorzystywane przez władze komunistyczne do celów propagandowych. Dziś często puste budynki byłych kin są przedmiotem refleksji jako element dziedzictwa niemieckiego, europejskiego i socjalistycznego.

 Prezentowana książka ukazała się w czerwcu 2016 roku we wrocławskim wydawnictwie ATUT.

 dr Magdalena Abraham–Diefenbach jest kulturoznawczynią i mieszkanką pogranicza polsko-niemieckiego. Zawodowo związana z Europejskim Uniwersytetem Viadrina, Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym oraz Instytutem Historii Stosowanej. Obok historii kina fascynują ją tematy historii i tożsamości regionalnej, historia Żydów, zagadnienia pamięci i upamiętniania.

Plakat