Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Wymiary i konsekwencje usieciowienia transnarodowego miast i regionów w zachodniej i środkowowschodniej Europie

Projekt kooperacyjny PNIBu, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii w ramach partnerstwa uczelnianego UAM-CAU, 2014-16.

 

Projekt służy polsko-niemieckiej wymianie naukowej o różnorakich teoretycznych formach postrzegania i wysuwania założeń jak i o formach i charakterystykach fenomenu narastającego usieciowienia transnarodowego zachodnio- i środkowo-wschodnioeuropejskich miast i regionów. Usieciowienie transnarodowe należy tu szeroko rozumieć, jako wpływ procesów globalizacyjnych na przestrzeń. Są nimi wzrost znaczenia globalnych powiązań kulturowych, społecznyck i gospodarczych, spadek znaczenia granic między państwami oraz wzrost znaczenia kontaktów transgranicznych. Sięgają one od integracji wieloetnicznych ludności w aglomeracjach, po kooperację w regionach transgranicznych na płaszczyźnie mikro i makro, od stworzenia bardziej tolerancyjnych i kreatywnych środowisk, po wpływ przez „Global Player”, czy też przez trendy globalne na rozwój obszarów.