Banner Viadrina

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w Słubicach

Procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach pogranicza polsko-niemieckiego

Projekt jest merytoryczną kontynuacją prac nad dwujęzycznym i skierowanym do gmin w strefie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej podręcznikiem, dotyczącym planowania przestrzennego gmin w Polsce i w Niemczech (Ebert S., Tölle A., Wdowicka M. 2012. Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy. ARL: Hannover, Poznań). Nowatorskość polegała na prezentacji jednego systemu z punktu widzenia drugiego. Pojawiające się z tej perspektywy różnice systemowe zostaną w ramach niniejszego projektu naukowego sformułowane w postaci tez, które następnie poddane będą weryfikacji lub modyfikacji na podstawie przeprowadzonych analiz konkretnych przykładów planowania przestrzennego w kilku gminach w Polsce i w Niemczech. Opublikowane rezultaty projektu badawczego mają stać się przyczynkiem do dyskursu o dywergencji czy konwergencji krajowych systemów planowania w Europie na przykładzie polsko-niemieckim, a także do lepszego wzajemnego zrozumienia motywów i możliwości partnera w transgranicznej współpracy terytorialnej między gminami w strefie wzdłuż granicy polsko-niemieckiej.